/Files/images/Planeta.jpg Матеріально-технічне забезпечення Мусійківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2019-2020навчальному році:

IX. Відомості про приміщення та матеріальну базу
Назва показника № ряд- ка Усьо- го Назва показника № ряд- ка Усього
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв. м) 01 960 Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) Фізкультурна зала 31 -
з них здано в оренду (кв. м) 02 -
Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м) 03 - Басейн 32 -
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії) 04 10 Навчально-дослідна ділянка (арів) 33 -
Підсобне господарство 34 -
Їх площа (кв. м) 05 520 Опалення (1 – центральне або власна котельня,

Кількість навчальних кабінетів

2 – пічне) 35 1
Математики 06 - Водогін 36 1
Фізики 07 1 у тому числі з гарячою водою 37 -
Хімії 08 - Каналізація 38 -
Географії 09 1 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 39 1
Біології 10 1 число посадкових місць у їдальні або буфеті 40 76
Української мови і літератури 11 1 у тому числі у пристосованих приміщеннях 41 1
Інших мов і літератур національних меншин 12 1 Кількість поверхів в основній будівлі закладу 42 1
Іноземної мови 13 - До якого поверху є безперешкодний доступ
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 14 1 дітей-інвалідів 43 1
Основ інформатики й обчислювальної техніки 15 1 Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні
у встановлено комп’ютерних класів 16 1 та пришкільний інтернат), де навчаються учні 44 1

обладнано робочих місць з комп’ютером

17 12 з них:

них:

у тому числі на яких використовується

потребують капітального ремонту 45 -

операційна система з відкритим кодом

18

- перебувають в аварійному стані 46 -

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19 18 Чисельність учнів, які проживають на відстані

підключено до Iнтернету

20 13 більше 3 км від закладу і потребують підвезення 47 62

з

не працюють

21 - у тому числі:

них:

термін придбання становить понад 5 років

22 18 учнів, для яких організовано підвезення 48 62

використовуються в управлінсько-господарській

з них за програмою “Шкільний автобус” 49 62

діяльності

23

2 учнів, які проживають у пришкільному інтернаті 50 -

у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

1

Крім

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

- Бібліотечний фонд

того,

планшетів

26

- Кількість книг, брошур, журналів (примірників) 51 15790

кіль-

підключених до Iнтернету (з рядків 25 і 26)

27

-
у тому числі підручників, усього
52 6003

кість

інтерактивних комплексів

28

1
з них для: 1-4 класів
53 1307

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,

5-9 класів 54 3190

які використовуються у навчальному процесі

29

11 10-11 (12) класів 55 1506
Кількість майстерень 30 -
Кiлькiсть переглядiв: 188

Коментарi