• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека

/Files/images/book.gif

Книга

Розкриті сторінки

Новенької книжки

Приємно дивитись

На свіжі листки,

Цю книжку читала

Охайна дитина

Радіє підручник,

Як діти такі.

Журнал також любить,

Щоб діти читали

Й не бралися рвати

Його сторінки.

Щоб потім приємно

Узяти у руки

Було кожну книгу,

Не псуйте книжки!

Поводьтеся добре

З книжками у школі

І вдома ви також

Ці книги любіть,

Щоб довше могили ми

Всі книжки читати,

Щоб книжка могла

Якнайдовше прожить.

Ірина Єжель, випускниця Мусійківської ЗОШ

/Files/photogallery/732/School5.jpg

ПЛАН РОБОТИ

ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

МУСІЙКІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗМІСТ

І. Основні показники роботи бібліотеки на 2015-2016 навчальний рік……….3

ІІ. Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотеки…………………...4

1. Задачі шкільної бібліотеки………………………………………………….4

2. Напрямки діяльності бібліотеки……………………………………………6

ІІІ. Діяльність шкільної бібліотеки, які сприяє гуманізації навчально-виховного процесу і духовного становлення учня……………………………...7

1. Формування і задоволення читацьких потреб, індивідуальна

робота з читачами……………………………………………………………..7

2. Інформаційно-бібліографічна робота………………………………………10

3. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з

педагогічним колективом…………………………………………………...15

4. Бібліотека – педагогам………………………………………………………26

5. Робота з батьками……………………………………………………………27

6. Організація книжкових фондів, каталогів………………………………….28

7. Робота з фондом підручників……………………………………………….30

8. Робота бібліотеки, спрямована на допомогу громадським та творчим

об’єднанням школярів……………………………………………………….35

9. Підвищення кваліфікації…………………………………………………….36

І. Основні показники роботи бібліотеки

на 2015-2016 навчальний рік

№ з/п Основні напрямки роботи Кількісні показники
1 Всього учнів 96
2 Із них: учнів-читачів 96
3 вчителів та інших працівників 21
4 Середня відвідуваність ~ 10
5 Кількість книжкових виставок та викладок 18
6 Кількість бесід 29
7 Кількість оглядів літератури 5
8 Довідково-бібліографічна робота:
- довідки адресні 11
- довідки тематичні 18
- довідки фактографічні 27
- довідки з використанням Інтернету
9 Книжковий фонд на 01.01.2015 н.р. 17734
художня література 10166
фонд підручників 7568
10 Книговидача 987
11 Обертаність ~ 0,1
12 Читаність ~ 10,2
13 Надходження фонду за 2012-2013 н.р.
художня література 36
підручники 194
14 Вибуло художньої літератури 0
15 Списання за 2012-2013 навчальний рік (підручники) 0

ІІ. Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотеки

1. Задачі шкільної бібліотеки

1. У новому навчальному році бібліотека працюватиме над науково-методичною темою: «Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів з метою сприяння вихованню гармонійної, досконалої особистості, свідомої своєму громадянському обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку в умовах інформаційного суспільства».

2. Основні завдання:

· Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

· Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загально шкільного колективу.

3. Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є підвищення інформаційної, виховної, пізнавальної, культурологічної та навчальної функцій.

4. Регламентування роботи відповідно до державних документів про бібліотечну справу в Україні.

5. Ведення довідково-бібліографічного апарату, регламентованої бібліотечної документації та діловодства українською мовою.

6. Наповнення наочності бібліотеки національним колоритом.

7. Ориєнтування в роботі з фондом на примноження, збереження і максимальне використання саме української літератури.

8. Створення умов для відкритості фондів і оперативного повідомлення читачів про зміст наявного фонду та нових надходжень.

9. Ведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української книги.

10. Виховання в учнів культури читання, бережливого відношення до книги, прищеплення навичок самостійного роботи з книгою, потреби в читанні, уміння користуватися бібліотекою.

11. Сприяти підвищенню майстерності вчителя шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

12. Допомога педагогічному колективу в роботі з обдарованими дітьми.

13. Забезпечення вчителів матеріалами щодо організації правового, національного, трудового та естетичного виховання учнів.

14. Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.

15. Інформування шкільних методичних об’єднань про нові надходження підручників та методичної літератури.

16. Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

17. Пропаганда культури світу і ненасильства в інтересах дітей.

18. Пропаганда здорового способу життя.

19. Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

20. Проведення індивідуальної роботи з читачами як підґрунтя інформаційної культури школярів.

21. Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.

22. Збір, накопичення, систематизація педагогічної інформації і доведення її до користувачів.

23. Надання допомоги учням і вчителям у вирішенні освітніх проектів.

24. Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам й інтересам учителів і учнів. Бібліотека працюватиме щоденно, окрім суботи та неділі. Останній день місяця – санітарний.

2. Напрямки діяльності бібліотеки

1. Робота з учнями.

2. Уроки культури читання.

3. Бібліографічні огляди.

4. Інформаційні ті інші огляди літератури.

5. Доповіді про навички роботи з книгою.

6. Предметні тижні.

7. Підтримка загальношкільних заходів.

III Діяльність шкільної бібліотеки,

яка сприяє гуманізації навчально-виховного процесу і духовного становлення учня

1. Формування і задоволення читацьких потреб, індивідуальна робота з читачами

№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Організація екскурсій для учнів 1-х та 5-х класів, знайомство з фондом. вересень бібліотекар, кл.керівники
2. Звірити читацькі формуляри зі списками учнів по класах та списком працюючих педагогів. вересень бібліотекар
3. Під час переєрестрації читачів виявитти їхні інтереси до певних тем, інформаційні потреби, провести бесіду про правила користування бібліотекою. вересень бібліотекар
4. Проаналізувати попит на літературу програмних творів. І семестр бібліотекар
5. Виділити окрему групу учнів зі слабкою технікою читання (1-4 класи). вересень-жовтень бібліотекар, кл.керівники
6. Інвентарізація фонду підручників на 10.06.2014 червень бібліотекар
7. Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури. протягом року бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
8. Проведення бесід про прочитану книгу: „Від читання книг –до читання медіатекстів” протягом року бібліотекар
9. Проведення консультацій з вибору літератури біля книжкових полиць протягом року бібліотекар
10. Правила спілкування з книгою. Гігієна читання протягом року бібліотекар
11. Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками: 1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки; а) випуск інформаційних списків; б) інформація про надходження нових підручників, програмної літератури, літератури з позакласного читання, методичної літератури. протягом року бібліотекар
12. Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури. протягом року бібліотекар
13. Проведення консультацій з вибору літератури біля книжкових полиць протягом року бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
14. Правила спілкування з книгою. Гігієна читання протягом року бібліотекар
15. Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників: - організація видачі та прийому підручників; - робота з ліквідації заборгованості підручників; - проведення бесід з учнями, батьками щодо збереження підручників серпень-вересень травень-червень протягом року бібліотекар бібліотекар кл.керівники
16. Проведення разом з учителями масових заходів щодо популяризації книги та читання протягом року бібліотекар вчителі
17. Проведення разом з учителями занять щодо популяризації бібліотечно-бібліографічних знань протягом року бібліотекар вчителі
18. Організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу. протягом року бібліотекар вчителі
19. Надання читачам кваліфікованої допомоги в доборі літератури про історію України, рідного краю протягом року бібліотекар вчителі

2. Інформаційно-бібліографічна робота

№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Ознайомлення учнів 1-х класів з бібліотекою лютий бібліотекар
Тема 1. Перше відвідування бібліотеки. Подорож бібліотекою. Знайомство з «книжковим домом». Поняття «читач», «бібліотека», «бібліотекар». лютий бібліотекар
Тема 2. Основні правила користування бібліотекою. Як самому записатися до бібліотеки. Як самому вибрати книгу. лютий бібліотекар
Тема 3. Основні правила і вміння поводження з книгою. Формування у дітей дбайливого ставлення до книги. Ознайомлення з правилами спілкування й поводження з книгою. Навчання вмінню обгорнути книгу, простішому ремонту книг. 1-2 класи. лютий бібліотекар
Тема 4. Знайомство з бібліотекою. Роль і значення бібліотеки. Поняття «абонемент», «читальний зал». Розміщення книг на полицях, самостійний вибір книг. 2 класи. березень 2 класи бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
Тема 5. Структура книги. Хто і як створює книги. З чого складається книга. Обкладинка. Палітурка і таке інше. Оздоблення книги. 2 класи березень 2 класи бібліотекар
Тема 6. Газети та журнали. Поняття про газету і журнал. Стаття, замітка, журналіст, кореспондент, редактор. березень 3 класи бібліотекар
Тема 7. Структура книги. Поглиблення знань про структуру книги (титульна сторінка, зміст, передмова, післямова). Мета: формування навичок самостійної роботи з книгою, підготовка учнів до свідомого вибору книг. березень 2-3 класи бібліотекар
Тема 8. Вибір книг у бібліотеці. Перше знайомство з каталогом. Що таке каталог і навіщо він потрібний у бібліотеці. Коли потрібно до нього звертатись. березень 2 класи бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
Тема 9. Твої перші енциклопедії, словники, довідники. Уявлення про словник, довідник, енциклопедію. Структура довідникової літератури: алфавітне розташування матеріалу, алфавітні покажчики, предметні покажчики. березень 6 класи бібліотекар
Тема 10. Похвала книзі. Залучити дітей до читання, розповісти про роль книги в житті суспільства і формуванні визначних людей, дбайливому ставленні до книги. лютий бібліотекар
Тема 11. Як побудована книга. Анотація, передмова, післямова, зміст, словник. Використання знань про структуру книги під березень бібліотекар
час вибору книги, роботи з нею.
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
Тема 12. Вибір книг у бібліотеці. Бібліотечний каталог, картотека, бібліографічні покажчики, тематичні списки літератури. Титульна сторінка книги і квітень 9 класи бібліотекар
каталожна картка. Шифр. Основні підрозділи. Розташування карток у каталозі і книг на полиці.
Тема 13. Записи про прочитане. Щоденник читання, відгуків. Навчання правил ведення щоденника читання і написання відгуку на книгу. Відгук – усвідомлена думка про книгу. березень 6 -8класи бібліотекар
Тема 14. Довідниково-бібліографічний апарат бібліотеки: структура, призначення. Алфавітний і системний каталоги. Алфавітно-предметний покажчик. Довідкова література. Енциклопедії: універсальна (Велика Радянська енциклопедія), галузеві. Пошук літератури за допомогою систематичного каталогу. березень 9-11 класи бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
Тема 15. Інформаційний пошук літератури для реферату. Вміти самостійно вести інформаційний пошук літератури для реферату, березень 9-10 класи бібліотекар
знати методи інформаційного пошуку. Чітко знати структуру реферату і вміти грамотно його оформляти.
2. Оновити наочність із культури читання, правил користування книгою, каталогами, картотеками: протягом року бібліотекар
а) „Радимо читати”; 5-9 класи бібліотекар
б) Стенд „Вам, юні читачі” 2-4 класи
3. Вивішувати інформаційні вісники „Нові підручники” „Новини літератури” протягом року бібліотекар
4. Оновити тематичні полиці:
а) „Правові знання – кожному школяру”; протягом року бібліотекар
б) „Ні” насильству над дітьми”;
в) „Здоров’я – головна цінність у житті”;
г) „На допомогу вчителю”;

3. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом

№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Продовжити надання допомоги вчителям-предметникам у роботі з обдарованими дітьми (добір літератури, підручників, довідкового матеріалу). Протягом року Бібліотекар
2. До 22-ї річниці від дня проголошення незалежності України: книжкова виставка „Україна – 22 роки незалежності” Серпень-вересень Бібліотекар
3. День Державного прапора 23.08.2013 Бібліотекар
4. 2005-2015 роки оголошені Генеральною асамблеєю ООН Міжнародним десятиріччям дій „Вода для життя”. Бесіди, виставки. Протягом року Бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
5. 1150 років від дня виникнення слов’янської писемності (836 р. – Кирило і Мефодій створили слов’янську абетку) Протягом року Бібліотекар Учителі історії Гусакова О.М. Тішакова С.В. Андрієвська В.Д.
6. Міжнародний день писемності. Бесіди. 08.09.2015 6-7 класи Бібліотекар Учителі української мови та літератури Коврига Л.П. Северина О.В. Кулікова А.Г.
7. 11 вересня – 150 років від дня народження Павла Грабовського, українського поета-лірика, публіциста, перекладача. Книжкові виставки, бесіди Вересень Бібліотекар Учителі української мови та літератури
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
8. 17 вересня – 150 років від дня народження українського письменника і громадського діяча М.Коцюбинського. Конкурс стіннівок Вересень Бібліотекар Учителі української мови та літератури
9. 700 років від дня народження Джованні Бокаччо (1313-1375). Книжкова виставка творів. Протягом року Бібліотекар Щербакова Л.М. Учителі світової літератури
10. 225 років від першої публікації в Петербурзі «Енеїди» І.Котляревського Протягом року Бібліотекар Учителі української мови та літератури
11. Всеукраїнський день бібліотек. Екскурсії, бесіди в бібліотеці про користь читання, про історію створення бібліотек 30.09.2015 2,3,4 класи Бібліотекар Класні керівники
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
12. 200 років від дня народження М.Ю.Лермонтова (1814-1841), російського письменника. Книжкова виставка. Бесіди Жовтень Бібліотека Бібліотекар
13. Жовтень – Міжнародний місяць шкільних бібліотек (дивись розділ 4 «Інформаційно-бібліографічна робота» Протягом жовтня, а також протягом року Бібліотекар
14. 450 років першій друкованій російській книзі «Апостол», виданій у 1563-1564 роках І.Федоровим та П.Мстиславцем. Протягом року Бібліотекар
15. 100 років від дня народження С.Михалкова (1913-2009). Книжкові виставки. Бесіди, гучні читання. Протягом року Читальний зал Бібліотекар
16. Допомога в підготовці заходів до святкування Дня вчителя. 06.10.2013 Бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
17. День української писемності та мови. Бесіди та інші заходи згідно з планом роботи школи. 09.11.2015 8-9 класи Бібліотекар Учителі української мови та літератури
18. Веселий ярмарок – «Свято врожаю» - добір віршів для оформлення виставок від класів. Листопад Бібліотекар Класні керівники
19. День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Участь у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку». Участь у загально шкільних заходах. 23.11.2015 Бібліотекар Учитель історії.
20. Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Бесіди. Книжкова виставка. 01.12.2015 Бібліотекар Учитель біології
21. 175 років від дня народження І.Нечуя-Левицького, українського письменника. Книжкова виставка. Огляд творів. Листопад Бібліотекар Учителі української мови та літератури
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
22. 150 років від дня народження О.Кобилянської, української письменниці. Книжкові виставки, бесіди Листопад Бібліотекар Учителі української мови та літератури
23. 9 грудня - 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863–1910), українського письменника, літературознавця, лексикографа, етнографа, історика, публіциста, педагога, громадсько-культурного діяча. Бесіди, книжкові виставки грудень Бібліотекар Учителі української мови та літератури
24. 100 років від дня народження П.Воронька – українського поета. Книжкова виставка. Грудень Бібліотекар Учителі української мови та літератури
25. 180 років від народження Марії Вілінської-Маркович (Марко Вовчок), української письменниці. Книжкові виставки. Грудень Бібліотекар Учителі української мови та літ.
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
26. 120 років від дня народження М.Хвильового. Книжкова виставка Грудень Бібліотекар Учителі української мови та літератури
27. Допомога класним керівникам у проведенні бесід з питань техніки безпеки, охорони здоров’я і життя дітей Протягом року Бібліотекар
28. 115 років від народження Володимира Сосюри , українського письменника Книжкові виставки, бесіди Січень Бібліотекар Учителі української мови та літератури
29. 135 років від дня народження Степана Васильченка (Панасенка), українського письменника. Огляд художніх творів, конкурс ілюстрацій Січень Бібліотекар Учителі української мови та літератури
30. Тематичний тиждень «Бережи книгу». Виставки нових дитячих книжок та підручників, конкурси, бесіди. Січень-лютий 2016 Біліотекар Класні керівники
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
31. День Соборності України. Бесіди. 22.01.2016 Бібліотекар
32. Міжнародний день пам’яті Голокосту. Бесіди, вистака матеріалів про Голокост. 27.01.2016 Бібліотекар
33. Міжнародний День рідної мови 21.02.2016 Бібліотекар Учителі української мови та літератури
34. Допомога в доборі матеріалів до Міжнародного жіночого дня. Вірші, пісні про маму. Ранки, присвячені мамам. 05.03.2016 – 07.03.2016 Бібліотекар
35. Тиждень, присвячений 200-річчю від дня народжння Т.Г.Шевченка, згідно з річним планом школи (окремий план) 09.03.2016 Бібліотекар
36. Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Бесіди, огляди книг, гучні читання. 25.03.2016 – 01.04.2016 Бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
37. 1 квітня - 205 років М.В.Гоголю, російському письменнику і драматургу. Книжкові виставки, бесіди Квітень Бібліотекар Учителі російської мови та літератури
38. 2 квітня – Міжнародний день дитячої книжки. Огляд дитячої літератури, виставки, бесіди про дитячу літературу. Квітень Початкова школа Бібліотекар Учителі початкових класів
39. 95 років від народження Олеся Гончара. Книжкові виставки, бесіди Квітень Бібліотекар Учителі української мови та літератури
40. Всесвітній день авіації і космонавтики. Книжкова виставка: «Вони були першими». 12.04.2016 Бібліотекар
41. 23 квітня – 450 років від дня народження Вільяма Шекспіра. Книжкові виставки, бесіди Квітень Бібліотекар Учителі англійської мови та світової літ.
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
42. День Чорнобильської трагедії. Заходи згідно з річним планом школи. 26.04.2016 Бібліотекар
43. День Перемоги. Заходи згідно з річним планом роботи школи. 01.05.2016-09.05.2016 Бібліотекар
44. День матері. Заходи згідно з річним планом роботи школи. 12.05.2016 Бібліотекар
45. 13 травня - 165 років від дня народження Панаса Мирного (Рудченка) Травень Бібліотекар Учителі української мови та літератури
46. 20 травня – 215 років від дня народження французького письменника Оноре де Бальзака. Конкурс стіннівок, бесіди Травень Бібліотекар, Учителі французької мови та світової літератури
47. 22 травня – 155 років від дня народження англ. письменника Артура Конан Дойля. Травень Бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
48. 110 років від дня народження дитячого письменника К.Чуковського. Гучні читання творів Травень Бібліотекар Учителі російської мови та літератури
49. 125 років від дня народження російської поетеси А.Ахматової. Книжкові виставки. Бесіди Травень Бібліотекар Учителі російської мови та літератури
50. До 115-річчя від дня народження американського письменника Ернеста Хемінгвея. Огляд творів, бесіди Травень Бібліотекар Учителі англійської мови та світової літератури
51. До 190-річчя від дня народження О.Дюма. Книжкові виставки, бесіди Травень - червень Бібліотекар Учителі світової літератури
52. 120 років українському режисеру і сценаристу О.Довженку. Червень Бібліотекар

4. Бібліотека - педагогам


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Доповідь на педагогічній раді про стан бібліотечного фонду на новий навчальний рік. серпень бібліотекар
2. Добір та огляд літератури для проведення першого уроку. серпень бібліотекар
3. Забезпечити вчителів матеріалами для виступу на серпневих нарадах. серпень бібліотекар
4. Провести огляд нових надходжень до бібліотеки. серпень бібліотекар
5. Спільно з класними керівниками провести бесіди на батьківських зборах про відповідальність за збереження книг, підручників. протягом року жовтень-листопад бібліотекар кл.керівники
6. Провести огляд літератури для класних керівників (теми для класних годин). протягом року бібліотекар
7. Проводити огляд педагогічних газет та журналів. щоквартально бібліотекар
8. Готувати добір матеріалів до всіх педрад. Надавати допомогу в підготовці масових заходів. протягом року бібліотекар

5. Робота з батьками


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Інформувати батьків про читання книг учнями, розповідати про вимоги до користування підручниками, про культуру читання. протягом року бібліотекар
2. Оновити книжкові виставки: „Книга – джерело знань” „Юний друже! Бережи книгу!” протягом року бібліотекар
3. У міру надходження інформувати про нові надходження підручників. протягом року бібліотекар

6. Організація книжкових фондів, каталогів


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Обробка, облік, розміщення нових надходжень. протягом року бібліотекар
2. Підготовка актів на списання загубленої літератури, застарілої. протягом року бібліотекар
3. Провести інвентарізацію фондів художньої літератури та підручників. жовтень бібліотекар
4. Робота з фондом шкільних підручників.
а) Привезення і обробка нових підручників, вивчення фонду підручників на предмет придатності їх для використання в поточному навчальному році; протягом року бібліотекар
б) Вивчання стану забезпечення учнів підручниками;
в) Підготовка актів на списання загублених за минулий рік підручників протягом року бібліотекар
5. Ведення всіх форм обліку фонду підручників. протягом року бібліотекар

№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
6. Здійснення обліку (сумарного та індивідуального), технічної обробки, каталогізації, розміщення всіх видів видань, що надійшли до бібліотеки протягом року бібліотекар
7. Постійне оформлення „Журналу обліку літератури, що прийнята замість загубленої”. протягом року бібліотекар
8. Продовження роботи щодо розстановки літератури за новими таблицями ББК протягом року бібліотекар
9. Оновлення поличних роздільників. протягом року бібліотекар
10. Продовження роботи щодо формування фонду з народознавста і програму світової та української літератури, довідкової літератури. протягом року бібліотекар
11. Організація видачі підручників (збір, обмін). травень червень вересень бібліотекар
12. Робота над алфавітним каталогом. протягом року бібліотекар

7. Робота з фондом підручників


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Проаналізувати забезпеченість учнів підручниками, на підставі чого дати замовлення на їхнє отримання. серпень вересень бібліотекар
2. Провести видачу підручників через класних керівників. травень червень вересень бібліотекар
3. Провести по класах бесіди про бережливе ставлення до навчальної книги жовтень листопад бібліотекар
4. Вести картотеку облікових карток фонду шкільних підручників згідно з інструкцією. протягом року бібліотекар
5. Початок занесення фонду підручників до електронної картотеки протягом року бібліотекар
6. Організувати збір підручників у кінці року. травень червень бібліотекар
7. Підготувати інформацію про підручники, що не повернули учні 11-х класів. червень бібліотекар
8. Вести своєчасну обробку та облік нових надходжень підручників. протягом року бібліотекар

№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
9. Вилучити та списати застарілі підручники, оформити надходження нових підручників, отриманих на заміну загубленим. протягом року бібліотекар
10. Обслуговування учнів згідно з розкладом роботи бібліотеки постійно бібліотекар
11. Огляд читацьких формулярів з метою виявлення боржників (результати повідомляти класним керівникам) щомісяця бібліотекар
12. Проведення бесід із новоприбулими читачами про правила поведінки в бібліотеці, про культуру читання книг і журнальної періодики. Оформлення стенда-рекомендації; бесіда про відповідальність за нанесений збиток книзі, підручнику, журналу. постійно бібліотекар

№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
13. Інформувати класних керівників про читання і відвідування бібліотеки кожним класом. двічі на семестр бібліотекар
14. Рекомендувати художню літературу і періодичні видання згідно з віковими категоріями кожного читача. постійно бібліотекар
15. «Читання влітку із захопленням» - добір рекомендаційних списків літератури для додаткового вивчення предметів історії, літератури, географії, біології. травень бібліотекар
16. «Щоб легше було вчитися» - добір списків літератури на літо за творами, що будуть вивчатися в наступному році. травень бібліотекар
17. Підбиття підсумків руху фонду. Діагностика забезпеченості учнів школи підручниками і навчальними посібниками на 2013-2014 навчальний рік. вересень бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
18. Міністерством освіти і науки України, регіональним комплектом підручників. б) складання спільно з учителями-предметниками замовлення на підручники з урахуванням їх вимог грудень бібліотекар
19. Складання звітних документів, Протягом року бібліотекар
20. Приймання та видача підручників. травень-червень серпень-вересень бібліотекар
21. Інформування вчителів та учнів про нові надходження підручників і навчальних посібників. вересень бібліотекар
22. Поповнення постійно діючої виставки «Підручник – твій помічник і друг». протягом року бібліотекар
23. Видача видань читачам. постійно бібліотекар
24. Ведення роботи по збереженню фонду. постійно бібліотекар
№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
25. Забезпечення вільного доступу у бібліотечному інформаційному центрі: - до художнього фонду (для учнів 1-4 класів); - до фонду періодики (для учнів та співробітників); - до фонду підручників (на вимогу). постійно бібліотекар
26. Дотримання правильного розставляння на стелажах. постійно бібліотекар
27. Робота по дрібному ремонту художніх видань, методичної літератури і підручників із залученням активу бібліотеки та учнів на уроках трудового навчання в початкових класах. постійно бібліотекар
28. Оформити звіт за минулий рік про виконану роботу та ознайомити читачів із цим звітом. червень бібліотекар
29. Провести акцію «Подаруй книгу бібліотеці». квітень бібліотекар

8. Робота бібліотеки, спрямована на допомогу громадським та творчим об’єднанням школярів


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Визначити заходи бібліотеки, спрямовані на допомогу гурткам, які працюють у школі. жовтень листопад бібліотекар
2. Проводити консультації з ремонту книг. протягом року бібліотекар
3. Проводити дрібний ремонт книг. протягом року бібліотекар
4. Залучити актив до проведення масових заходів, оформлення книжкових виставок, тематичних тижнів. протягом року бібліотекар
5. Створити актив бібліотеки. протягом року бібліотекар
6. Силами активу проводити ремонт книг, підшивку журналів та газет. протягом року бібліотекар
7. Залучити актив до роботи на абонементі при видачі книг, підбору книг для читачів. протягом року бібліотекар
8. Проводити рейди по перевірці стану шкільних підручників. двічі на рік бібліотекар

9. Підвищення кваліфікації

1. Брати участь у семінарах, курсах бібліотекарів.
2. Вивчати досвід роботи шкільних бібліотек України.
3. Займатися самоосвітою.

Бібліотекар І.С. Резанова

Кiлькiсть переглядiв: 234

Коментарi