ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

1. Зосередження знань на формуванні самостійної і компетентної особистості, здатної виважено діяти в різноманітних життєвих ситуаціях.

2. Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

3. Збереження і зміцнення морального, фізичного і психологічного здоров»я вихованців.

4. Сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю внутрішніх мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей на кожному з вікових етапів.

5. Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів.

6. Виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір.

7. Формування здорового способу життя.

8. Упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь.

9. Розвиток дитячого самоврядування як осередка самореалізації громадянського виховання, державно-громадського управління закладом.

10. Основною метою у вихованні учнів буде формування патріота, громадянина, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Компетентнісний підхід у виховній роботі (форми роботи)

1. Визначення активу школи.

2. Здійснення самоврядування, проведення днів самоврядування.

3. Залучення учнів до підготовки заходів виховного характеру.

4. Проведення КТС.

5. Проведення екскурсій до музеїв, пам»яток культури, на природу.

6. Проведення спортивних та сімейних заходів.

7. Проведення зустрічей з цікавими людьми.

8. Проведення анкетування.

9. Організація гурткової роботи.

10. Проведення змагань, конкурсів.

11. Організація волонтерських груп.

12. Здійснення співпраці з бібліотекою.

13. Проведення зустрічей із співробітниками правоохоронних органів, служби охорони здоров»я, із працівниками центру зайнятості.

14. Стимулювання пошуково-дослідницької роботи учнів.

15. Розробка та випуск шкільної газети.

16. Залучення учнів до участі у заходах предметних тижнів, у олімпіадах.

17. Проведення предметних тижнів, декад.

18. Проведення творчих конкурсів.

Кiлькiсть переглядiв: 36

Коментарi