/Files/images/стат (2).gif

Розділ I. Загальні положення.

1. Учні 1-11 класів школи об’єднуються у шкільну громаду

2. Найвищим органом шкільної громади є загально шкільна конференція.

3. Конференція проводиться один раз на семестр.

4. У період між конференціями роботу учнівської програми координує учнівський комітет, що очолюється Президентом школи.

5. Найважливіші проблеми, що назріли в період між конференціями, вирішуються на засіданнях учкому чи на засіданнях комісій.

6. Засідання учкому проводяться згідно з планом – раз на місяць (третій четвер), при виникненні потреби відбуваються позачергові засідання.

7. Загальношкільна лінійка проходить один раз на тиждень (у понеділок) і відбувається за планом:

а) звіт чергового класу;

б) звіт голів комісії учкому;

в) повідомлення пам’ятних дат тижня;

г) оголошення плану роботи на наступний тиждень;

д) заохочення і покарання.

Розділ II. Мета і завдання учнівського комітету.

Метою учнівського комітету є формування і розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості.

Завдання:

1. Пошук нових, нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.

2. Привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час.

3. Розвиток творчих здібностей, розширення кругозору.

4. Утвердження здорового способу життя.

5. Формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток уміння вести дискусію, висловлювати свою думку.

РозділIII. Структура учнівського комітету.

1. Для кращої координації роботи учнівський комітет поділяється на чотири комісії:

а) «Навчальна»;

б) «Дисципліна і порядок»;

в) «Охорона здоров’я і спорт»;

г) «Культура і дозвілля».

Комісія «Навчальна»:

- здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- організовує консультаційну допомогу з предметів;

- бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

- контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

- веде боротьбу з пропусками уроків.

Комісія «Дисципліна і порядок»:

- здійснює контроль за поведінкою учнів на перервах, в їдальні, на шкільному подвір’ї;

- здійснює контроль за запізненням учнів;

- здійснює контроль за пропусками занять без поважних причин;

- здійснює контроль за підготовкою до уроків (наявність та стан підручників, зошитів, щоденників).

Комісія «Охорона здоров’я і спорт»:

- пропонує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);

- залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

- організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи.

Комісія «Культура і дозвілля»:

- залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку;

- координує діяльність із закладами культури села, району, здійснює спільні виховні заходи.

Кiлькiсть переглядiв: 181

Коментарi