Інформація

про роботу профспілкового комітету первинної профспілкової організації Мусійківської загальнооосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Первинна профспілкова організація Мусійківської ЗОШ І-ІІІ ст. об’єднує 33 спілчан, з них 5 – непрацюючі пенсіонери, що перебувають на профспілковому обліку. Всі члени трудового колективу школи, крім працівників кухні і котельні, є членами Профспілки. Із 28 працюючих спілчан 7 – чоловіки, 5 – молодь до 35 років. Головою профкому вже понад 20 років є Єжель Микола Андрійович, вчитель біології та хімії.

У своїй діяльності первинна профспілкова організація керується Статутом Профспілки працівників освіти й науки України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Положенням про Мусійківську первинну організацію Профспілки працівників освіти і науки України.

Організаційна робота

Всі члени Профспілки мають оформлені профспілкові квитки. Також оформлені облікові картки. До бухгалтерії районного відділу освіти подані заяви на безготівкове перерахування членських внесків. У окремій папці згідно з номенклатурою зберігаються заяви про членство у Профспілці.

Робота профкому ведеться згідно з планом, який містить ряд важливих і актуальних питань профспілкової роботи (тарифікація, атестація, розподіл навантаження педагогічних працівників, контроль за виконанням умов колективного договору і т.д.). Профкомом здійснюється контроль прийнятих рішень.

Документація профкому відповідає встановленим нормам діловодства та номенклатурі справ. Ведеться книга протоколів засідань профкому і профспілкових зборів, журнали реєстрації вхідної та вихідної документації, заяв та скарг членів Профспілки. Зберігаються постанови вищестоящих органів.

У закладі укладений та діє колективний договір на 2017-2020 роки (реєстровий номер – 27 від 10.10.2017). Колективний договір містить додатки: перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів; положення про щорічну грошову винагороду за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків; перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата; список професій і посад із шкідливими, важкими та особливими умовами праці, зайнятість на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку; положення про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги за рахунок економії фонду оплати праці; перелік доплат, надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер; перелік організаційно-педагогічної роботи, яку можуть виконувати вчителі, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин; перелік питань соціально-економічного і трудового характеру, що погоджуються керівником загальноосвітньої школи з комітетом профспілки.

На стенді розміщені Правила внутрішнього розпорядку з додатками – посадовими інструкціями працівників. Кожен член трудового колективу ознайомлений з ними.

Між профкомом та районною радою Профспілки діє постійний взаємозв’язок. Профспілковий комітет уважно стежить за публікаціями на сайті Іванківської районної профспілкової організації, а також Київської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України і оперативно доводить інформацію до членів колективу. Робочі питання обговорюються на засіданнях районної ради, а також у телефонному режимі чи за допомогою електронної пошти. Актуальна профспілкова інформація оперативно висвітлюється у «Профспілковому куточку».

Також налагоджена співпраця і взаєморозуміння між профкомом і адміністрацією школи. Адміністрація закладу створює всі умови для повноцінної роботи профспілкового активу та організації в цілому.

У полі зору профкому завжди знаходиться питання належного психологічного мікроклімату в колективі. З цією метою ним ініційована співпраця з психологами Центру «Довіра».

Проведено підписку на газети «Освіта України», «Час Київщини» та журнал «Бібліотечка голови профспілкового комітету».

Робота з питань соціально-економічного, правового захисту

працівників галузі

Двічі на рік на зборах трудового колективу заслуховується стан виконання умов колективного договору, копії рішень подаються до райради Профспілки.

Профком постійно тримає під контролем дотримання законодавства про працю: ним розглядаються і погоджуються тарифікаційні списки, графік атестації та атестаційні характеристики педагогічних працівників, графік основних та додаткових відпусток. Систематично проводиться перевірка стану ведення трудових книжок. За активної участі профкому позитивно вирішено питання виплати матеріальної допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам.

Профспілковий комітет оперативно реагує на актуальні проблеми спілчан: оформлення профспілкової виплати вчителям нашої школи у зв’язку із скрутним матеріальним становищем, або збір коштів на лікування вчителів Іванківського району чи членів родин учнів нашої школи та ін.

Вчасно подаються списки на новорічні подарунки для дітей членів профспілки.

Адміністрація закладу спільно з профкомом організовують проведення медичних оглядів працівників.

Робота з питань охорони праці і техніки безпеки

Дотримання безпечних умов праці у закладі постійно на контролі профкому. У школі проводяться інструктажі з техніки безпеки, що фіксується у відповідних журналах. Інструкції з техніки безпеки затверджені керівником закладу, погоджені профкомом і розміщені в навчальних кабінетах.

За останні роки не було випадків виробничого травматизму. Заклад укомплектований засобами пожежогасіння. Техпрацівники забезпечені спецодягом та мийними засобами.

Культурно-масова та спортивна робота

Добре організована робота культурно-масової комісії профкому. За її ініціативою та активною участю проводяться вечори відпочинку та заходи з нагоди традиційних і професійних свят.

Кожний рік для дітей працівників закладу проводяться Новорічні свята. Для працівників закладу та їх сімей члени профкому кожний рік організовують «Новорічний вогник». Цікаво і різноманітно проходять свята Миколая, Андрія.

Регулярно відзначаються дні народження працівників школи. Інформація про іменинників з вітаннями і побажаннями оперативно розміщується на шкільному сайті. Традиційним стало у закладі вшанування ювілярів. У свій день народження вони одержують вітання і подарунки не лише від колег, а й від районної ради.

Не забувають у колективі й ветеранів праці. Постійно вітають з Днем вчителя, 8 Березня, іншими святами. Запрошують на відзначення пам’ятних дат.

Члени профспілкової організації брали активну участь у спортивних змаганнях серед працівників освіти з шашок і настільного тенісу, а також у районному огляді-конкурсі художньої самодіяльності.

Ревізійна робота

У профкомі наявна візитаційна книга первинної профспілкової організації. До неї внесено матеріал перевірок райрадою Профспілки.

Згідно статутних вимог проводяться перевірки профкому ревізійною комісією, що зафіксовано у протоколах.

Первинна профспілкова організація Мусійківської загальноосвітньої школи живе гармонійно і змістовно, як одна велика сім’я, що допомагає у здоланні проблем складного сьогодення.

Працівники закладу поєднують корисне з приємним, працюють і відпочивають.

Спільно з учнями та всіма жителями упорядковують територію села, приводять до ладу робочі місця (клеять шпалери, проводять поточний ремонт класів), беруть участь в художній самодіяльності, в учительських спартакіада, конкурсах; турбуються про вчителів-пенсіонерів, надають посильну допомогу; конструктивно співпрацюють з керівниками села, району.

Голова Іванківської райради Профспілки

працівників освіти і науки /С.І. Клименок/

Кiлькiсть переглядiв: 88

Коментарi