«Затверджую»

Директор

Мусійківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

___________ Н.В. Лозова

«--» квітень 2020 року

«Погоджено»

Заступник директора школи з НВР

________І.В.Недашківська

«--» квітень 2020 року

Індивідуальний план роботи та самоосвіти

під час карантину з 27 квітня по 11 травня 2020 р

вчителя математики та інформатики,

класного керівника 11 класу

Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Яншаєвої Наталії Миколаївни

28.04.2020

1) 8.00-12.00. Підготовка дидактичного матеріалу до уроків з математики в 6-7 класах.

2)12.00-15.00. Підготовка матеріалів до уроків з інформатики в 9-11 класах.

29.04.2020

1) 8.00-11.00. Ознайомлення з новими інтерактивними вправами на уроках математики та інформатики.

2) 11.00-15.00. Підготовка матеріалу до контрольних робіт з математики 6-7, 10-11 класів.

05.05.2020

1) 8.00-11.00. Опрацювання фахової літератури. Стаття «Формування мотивації під час викладання математики у середній школі».

2) 11.00-15.00. Розв’язування цікавих задач з учнями в он-лайн режимі.

06.05.2020

1) 8.00-12.00. Коригування календарного тематичного планування до кінця навчального року.

2) 12.00-15.00. Перевірка учнівських завдань з математики в 6,7, 10, 11 класах.

08.05.2020

1) 8.00-12.00. Консультаціїї для учнів та батьків по виконанню домашніх завдань (в телефонному режимі).

2) 12.00-15.00. Опрацювання фахової літератури. Стаття «Експеримент як невід’ємний компонент навчального процесу».

Індивідуальний план роботи та самоосвіти

під час карантину з 16. 03. по 24. 04. 2020 р

вчителя математики та інформатики,

класного керівника 11 класу

Мусійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Яншаєвої Наталії Миколаївни

№ п/п Дата Зміст Час роботи
1 17.03. Ознайомлення з рекомендаціями МОН щодо організації дистанційного навчання в умовах карантину у ЗЗСО (Інтернет – ресурси). 8.30-15.00
Корегування календарно-тематичного планування з математики, інформатики та виховного плану на ІІ семестр 2019-2020 н.р.
Складання індивідуального плану на час карантину для учнів 6,7,10,11 класів з математики та 9, 10, 11 класів з інформатики
Оновлення інформації на сторінках шкільного сайту (http://musiyky-school.edukit.kiev.ua)
Спілкування з батьками учнів 11 класу (Телефонна мережа)
2 18.03. Робота із шкільною документацією 8.30-15.00
Надання консультацій учням у телефонному режимі з математики та інформатики
Перевірка зошитів з математики учнів 6-7 класів
Складання тестових завдань для учнів 9 класу з інформатики.
Створення списку корисних посилань для уроків математики та інформатики на період дистанційного навчання учням 6- 7, 9-11 класів
3 20.03. Перевірка самостійно виконаних завдань учнями 6 класу з математики за темою: «Ділення раціональних чисел» 8.30-15.00
Опрацювання методичної газети для вчителів «Математика» №4 за лютий та №5 за березень 2020 року
Індивідуальна консультація з учнями у телефонному режимі, щодо виконання завдань під час карантину
Реєстрація на вебінар «Використання он-лайн тестів у роботі з батьками» на сайті naurok.com.ua., що відбудеться 26.03.2020 р.
4 24.03. Ознайомлення з новинками педагогічної преси в Інтернет - ресурсах 8.30-15.00
Виготовлення дидактичного матеріалу для учнів 7 класу з алгебри до теми «Лінійні рівняння з однією змінною», «Лінійні рівняння з двома змінними».
Індивідуальні консультації для учнів 10 класу з геометрії в он-лайн – режимі за темою: «Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Властивості дій над векторами. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів»
Перевірка самостійно виконаних завдань учнями 11 класу з геометрії з теми: «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»
5 25.03. Підготовка практичних завдань для учнів 9 класу з інформатики до теми: «Конструювання сайтів з використання он-лайн-систем» 8.30-15.00
Створення навчальних презентацій до уроків алгебра та початки аналізу в 10 класі до теми: «Похідна та її застосування»
Консультації з учнями 10 класу щодо виконання завдань з алгебри та початку аналізу
Індивідуальні консультації для учнів 7 класу з алгебри та геометрії
6. 27.03. Перевірка робіт учнів з предметів, оцінювання знань з математики. 8.30-15.00
Підбір та опрацювання матеріалів для позакласної роботи з учнями 11 класу
Упорядкування папки самоосвіти вчителя математики та інформатики
Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі
Реєстрація на вебінар «Проектна робота на уроках інформатики» на сайті naurok.com.ua., що відбудеться 02.04.
7. 31.03. Підготовка тестових завдань для учнів 10 класу з інформатики до теми: «Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації». 8.30-15.00
Підбір відеоматеріалів для учнів 7 класу з геометрії до теми «Коло і круг. Геометричні побудови»
Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання на дистанційній формі
Упорядкування папки класного керівника 11 класу
8. 01.04. Он-лайн консультації для учнів 6,7,9, 10,11 класів та батьків у Viber з математики та інформатики 8.30-15.00
Перевірка робіт учнів з навчальних предметів, оцінювання знань з математики.
Підбір індивідуальних завдань для обдарованих дітей з математики
Поповнення матеріалами сторінок вчителів - предметників на шкільному сайті (http://musiyky-school.edukit.kiev.ua)
Консультація батьків 7 класу в телефонному режимі
9. 03.04. Перегляд матеріалів вебінару «Проектна робота на уроках інформатики», що відбувся на сайті naurok.com.ua. 02.04. 8.30-15.00
Реєстрація на вебінар «Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики» на сайті naurok.com.ua., що відбудеться 07.03.
Підготовка і розміщення матеріалів з предмету математика для учнів 6, 7, 10, 11 класів та інформатики 9-11 класи згідно розкладу уроків на період до 24 квітня на сайті (http://musiyky-school.edukit.kiev.ua)
10. 07.04. Підготовка практичних завдань для учнів 11 класу з інформатики до теми: «Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний документообіг». 8.30-15.00
Перевірка виконаних практичних завдань, відповідей на тести учнями 9 та 10 класів з інформатики, виставлення оцінок.
Індивідуальні консультації для учнів 6 класу з математики.
Перегляд матеріалів вебінару «Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики», що відбувся на сайті naurok.com.ua. о 18.00 год.
11. 08.04. Опрацювання виконаних практичних завдань за поданими темами учнями 8.30-15.00
Індивідуальні консультації для учнів 7 класу з алгебри.
Індивідуальні консультації для учнів 9 класу з інформатики.
Виготовлення індивідуальних карткових завдань до тем: «Розв’язування рівнянь» та «Розв’язування задач за допомогою рівнянь» до уроків математики у 6 класі
Консультація батьків учнів 11 класу в телефонному режимі про виконання домашніх завдань з навчальних предметів
12 10.04. Опрацювання фахової літератури з математики та інформатики в Інтернет-ресурсах 8.30-15.00
Спілкування з учнями в телефонному режимі, у Viber
Підготовка тестових завдання для учнів 6-11 класів з навчальних предметів
Перевірка завдань надісланих учнями по електронній пошті
Складання та розсилання тестових завдань учням 7 класу з геометрії до теми: «Коло описане навколо трикутника» (Електронна пошта)
13. 14.04. Підготовка практичних завдань до теми: «Координатна площина» до уроків математики у 6 класі 8.30-15.00
Індивідуальні консультації для учнів 10 класу з інформатики.
Перевірка самостійних робіт учнів та оцінювання знань з математики за опрацьованим матеріалом.
Бесіда з батьками по телефону на тему: «Роль сім’ї у зміцненні здоров’я дитини»
14. 15.04. Підбір матеріалів до уроків алгебри у 7 класі на тему: «Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними. Графічний спосіб розв’язування систем» та «Розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки». 8.30-15.00
Індивідуальні консультації для учнів 6 класу з математики
Поповнення матеріалами сторінок вчителів - предметників на шкільному сайті (http://musiyky-school.edukit.kiev.ua)
15. 17.04. Індивідуальні консультації для учнів 11 класу з інформатики. 8.30-15.00
Підготовка роздаткового матеріалу для обдарованих дітей з математики
Перевірка робіт учнів з навчальних предметів, оцінювання знань з математики.
16. 21.04. Перевірка робіт учнів з навчальних предметів, оцінювання знань з математики. 8.30-15.00
Спілкування з учнями 10 класу з алгебри і початки аналізу та геометрії в телефонному режимі,Viber
Індивідуальні консультації для учнів 7 класу з алгебри та геометрії в телефонному режимі
Опрацювання книги «Компетентнісно орієнтований підхід до навчання» (Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром/Андрєєва В.М., Григораш В.В.- Х.:Вид.група «Основа», 2006,- 352 с.)
Розробка математичних таблиць та схем до уроків інформатики та математики у старших класах
17. 22.04. Індивідуальні консультації для учнів 11 класу з алгебри і початки аналізу 8.30-15.00
Перевірка робіт учнів з навчальних предметів, оцінювання знань з математики.
Робота зі шкільною документацією
Бесіда з батьками по телефону на тему: «Значення вибору в житті людини»
Пошук інтерактивних завдань для учнів старших класів, надсилання їх на електронну пошту учням
18. 24.04. Перевірка робіт учнів з навчальних предметів, оцінювання знань з математики. 8.30-15.00
Надання консультацій у телефонному режимі з математики та інформатики учням 9-11 класів
Проведення корекції календарно-тематичного плану з математики та інформатики на травень 2019-2020 н.р.
Індивідуальні бесіди з батьками на тему: «Вибір професії та вибір шляху навчання професії. Складання ЗНО».
Кiлькiсть переглядiв: 317

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.