Індивідуальний план роботи педагога-організатора Слиш Ж.В.

з 27.04 по 12.05.2020

Час роботи: з 08.00 -16.00 год

27. 04. 20.

1. Робота із документацією і дидактичним матеріалом. 08.00-16.00

2. Підбір відеоматеріалів до загальношкільних заходів.

3. Корекція виховного плану на ІІ семестр.

28. 04. 20.

1.Пошукова робота в мережі Інтернет. 08.00-16.00

2. Підбір матеріалів до тренінгів із лідерами учнівського самоврядування.

3. Оформлення методичних розробок.

29. 04. 20.

1. Упорядкування папки виховних заходів. 08.00-16.00

2. Пошук в інтернет-ресурсах інформації по захисту від коронавірусу.

3. Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій.

30. 04. 20.

1. Коригування плану роботи на травень. 08.00-16.00

2. Індивідуальні консультації з учнями у телефонному режимі.

3. Самоосвітня робота в мережі Інтернет.

04. 05.20.

1. Поповнення папок з виховної роботи дидактичними матеріалами та наочністю. 08.00-16.00

2. Опрацювання додаткової науково-популярної літератури.

3. Робота зі шкільною документацією.

4. Корекція календарно-тематичного планування.

05. 05. 20.

1. Створення презентації до Дня Пам'яті та Примирення. 08.00-16.00

2. Пошукова робота інструктивно-методичних матеріалів.

06. 05. 20.

1. Опрацювання педагогічної періодичної преси. 08.00-16.00

2. Надання допомоги класним керівникам та вихователям в організації та проведенні позакласних заходів.

3. Підбір відеоматеріалів для загальношкільних заходів.

07. 05. 20.

1. Пошукова робота в мережі Інтернет з метою підбору матеріалу до написання сценарію «Ніхто не забутий, ніщо не забуто». 08.00-16.00

2. Індивідуальні консультації з учнями 1-4 класів у телефонному режимі.

3. Упорядкування виховного плану педагога-організатора.

08. 05. 20.

1. Робота із дидактичним матеріалом. 08.00-16.00

2. Підбір матеріалу до загальношкільних заходів.

3. Онлайн-бесіда з учнями 11 класу (мережа Viber).

12.05.20.

1. Підбір матеріалів для тренінгів з учнями та батьками. 08.00-16.00

2. Перегляд відеоматеріалів про роботу учнівського самоврядування шкіл України.

3. Співпраця з класним керівниками.

Індивільний план роботи педагога-організатора Слиш Ж.В. на період карантину з 6.04. по 24.04. 2020 року

Дата Зміст роботи Час роботи
06.04.2020 Понеділок 1. Опрацювання фахової літератури. 8.00-16.00 2. Моніторинг стану здоровя учнів. 3. Корегування планування педагога-організатора.
07.04.2020 Вівторок 1. Проходження онлайн-курсів на платформі Prometheus «Коронавірусна інфекція – факти проти паніки». 2. Перегляд та підбір матеріалу для виховних бесід у класах. 3. Вивчення досвіду роботи педагогів-організаторів щодо активного функціонування учнівського самоврядування. 8.00-16.00
08.04.2020 Середа 1. Обмін досвідом щодо використання можливостей технологій дистанційного навчання. 2. Робота з документацією. 3. Підбір відеоматеріалів до загальношкільних заходів. 8.00-16-.00
09.04.2020 Четвер 1. Самоосвіта. Поповнення портфоліо новими методичними матеріалами. 2. Робота над оновленням інформаційних сайтів. 3. Опрацювання педагогічної періодичної преси. 4. Участь у вебінарі «Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати» 8.00-16.00
10.04.2020 П’ятниця 1. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів. 2. Перегляд майстер-класів «Виготовлення об’ємних квітів в різних техніках». 8.00-16.00
13.04.2020 Понеділок 1. Самоосвіта. 2. Пошук та підбір музичного супроводу до шкільних заходів. 3. Вивчення інструктивно-методичних матеріалів. 8.00-16.00
14.04.2020 Вівторок 1. Підготовка виховних заходів. 2. Робота зі шкільною документацією. 3. Опрацювання статей на форумі педагогічних ідей «На Урок». 4. Консультації для батьків, дітей 8.00-16.00
15.04.2020 Середа 1. Опрацювання наказів МОН. Методичних рекомендацій. 2. Добірка матеріалу до батьківських зборів. 3. Самоосвіта в мережі Інтернет на сайті «На Урок» 8.00-16.00
16.04.2020 Четвер 1. Участь у вебінарі «Модель учнівського самоврядування для дітей молодшого шкільного віку». 2. Робота зі шкільною документацією. 3. Моніторинг стану здоров’я учнів. 4. Опрацювання фахової літератури 8.00-16.00
17.04.2020 П’ятниця 1. Аналіз та вдосконалення методів навчально-виховної роботи. 2. Самоосвітня робота в мережі Інтернет на сайті «Всеосвіта». 3. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в учнівському колективі. 8.00-16.00
20.04.2020 Понеділок 1. Пошукова робота в мережі Інтернет. 2. Підбір матеріалу для роботи із учнівським самоврядуванням. 3. Поповнення матеріалами папок по виховній роботі. 8.00-16.00
21.04.2020 Вівторок 1. Робота зі шкільною документацією. 2. Опрацювання фахової літератури. 3. Упорядкування папки педагога-організатора. 8.00-16.00
22.04.2020 Середа 1. Проходження онлайн-курсів на платформі Prometheus «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». 2. Упорядкування папок «Учнівське самоврядування» 8.00-16.00
23.04.2020 Четвер 1. Упорядкування та поповнення матеріалами папки учнівського самоврядування за напрямками 2. Оформлення методичних розробок. 3. Поповнення сторінок «Національно-патріотичне виховання». 8.00-16.00
24.04.2020 П’ятниця 1. Самоосвітня робота в мережі Інтернет. 2. Ознайомлення з планом роботи на травень, корегування щомісячного плану роботи. 8.00-16.00

Індивідуальний план роботипід час карантину

(16.03.2020 – 03.04.2020)

педагога-організатора Слиш Жанни Володимирівни

№ п/п Дата Змістроботи Час роботи
1 16.03.2020 1. Упорядкуваннязошитаз технікибезпеки 2. Вивченняінструктивно-методичнихматеріалів. 3. Робота з документацією. 4. Вивченняінструктивно-методичнихматеріалів. 5.Самоосвіта 8.00 – 8.30 8.30-10.30 10.30-12.30 12.30-14.30 14:30-16:00
2 17.03.2020 1. Робота з шкільноюдокументацією 2.Опрацювання фахової літератури. 3.Робота в онлайнресурсах 4. Підвищення професійної майстерності шляхом реєстрації і проходження вебінару «Екологічність у конспекті дбайливого ставлення до здоров’я учасників освітнього процесу» 8.00 –10.00 10.00 – 12.30 12.30-14.30 14.30 – 16.00
3 18.03.2020 1. Робота з документацією. 2. Виготовлення дидактичного матеріалу . 3.Опрацюванняфаховоїлітератури 4. Виготовлення брошур для учнів школи «Як захистити себе від корона вірусу» . 5.Розповсюдження листівок за допомогою соціальних мереж/мобільних додатків. 8.00 -10.00 10.00 – 11.00 11.00- 13.00 13.00- 14.40 14.40– 16.00
4 19.03.2020 1. Індивідуальніконсультаціївчителів 1-4 класівщодовиховноїроботи в позаурочний час 2. Робота з документацією 3. Заняття з комп'ютерноїграмотності 4.Круглий стілізкласнимикерівниками «Шляхи взаємодіїкласнихкерівників і органівучнівськогосамоврядування» 5.Оформлення куточкасамоврядування 8.00 – 10.00 10.00 - 11.00 11.00- 13.00 13.00- 15.00 15.00-16.00
5 20.03.2020 1. Робота в методичномуобєднанні. 2. Корекціявиховного плану на ІІ семестр. 3.Упорядкування папки виховнихзаходів педагога-організатора. 4. Складання плану роботиу періодвеснянихканікул. 5. Пошукова робота вмережіІнтернет 8.00– 10.30 10.30 - 12.00 12.00-13.55 14:00 – 14.30 14:30 – 16:00
6 23.03.2020 1. Розробкаі оформленнядекорацій. 2. Підготовкаматеріалу до батьківськихзборів. 3.Оновлення стендів 8.00– 10.30 10.30 - 14.30 14.30- 16.00
7 24.03.2020 1.Оформлення методичнихрозробок 2.Ознайомлення з інструктивно-методичнимиматеріалами педагога-організатора 8.00–14.15 14.15-16.00
8 25.03.2020 1.Організація й проведення онлайн фоторобіт на тему: «Краса рідного села» 2. Оформлення й виставлення фото робіт на шкільномусайті 8:00- !5:30 15:30-16:00
9 26.03.2020 1. Перегляд майстер-класів за реферальнимпосиланням «виготовленнявеликодніхписанок в різнихтехніках» 2. Фотозвітвиконанихробітучнямисамоврядування 3. Самоосвітня робота вмережіІнтернет 8:00 –12:00 12:00 – 14:00 14:00-16:00
10 27.03.2020 1.Прибирання . 2. Розробкаконспектівуроків з ГПД 4. Розробкапроектноїроботисамоврядування на тему «ЗабрудненняЗемлі і боротьба з ним» 5. Самоосвіта 8.30 – 10.00 10.00 –12.30 11.00 - 13.30 13:30- 16:00
11 30.03.2020 1. Догляд за кімнатнимирослинами . 2.Ознайомлення з планом роботи на квітеньмісяць, корегуваннящомісячного плану роботи педагога –організатора. 3. Індивідуальніконсультації для учнів, якіпотребуютьдопомогипід час навчання в дистанційнійформі 4.Виготовлення стенду «ГероїНебесноїСотні» 8.00– 10.00 10.00 –13.00 13.00- 14.15 14:15- 16:00
12 31.03.2020 1. Поповнення папокдидактичнимиматеріалами та наочністю. 2. Підбіртекстів для читання учнями з батьками. 3. Підбірзавдань для учнівГПД. 4. Пошукова робота/ознайомлення з інструктивно-методичнимиматеріаламипедагога –організатора. 8.00– 11.00 11.00 –12.40 12.40-14.40 14.40-16.00
13 01.04.2020 1.Розробка конспекту виховного заходу останньогодзвоника 3. Індивідуальніконсультації для учнів, якіпотребуютьдопомогипід час навчання в дистанційнійформі 4. Підготовка до онлайн – консультацій в умовахнавчання в дистанційнійформі 5. Робота зшкільноюдокументацією. 8.30- 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 13.45 14:00 – 16:00
14 02.04.2020 1.Опрацювання додатковоїнауково-популярноїлітератури для підвищення теоретичного та науковогорівня у початковихкласах. 2.Робота в методичномуобєднанні 3. Робота зішкільноюдокументацією. 4. Оформленнясторінки педагога – організатора. 8.30– 11.00 11.00- 12.00 12.00 – 13.45 14:00 – 16:00
15 03.04.2020 1. Підготовкаконспектів занять у ГПД 2.Корекція календарно – тематичногопланування. 3. Перегляд відеоролика на тему :»Як обрати професіюмайбутнього?» Тамара Сухенко (https://www.youtube.com/watch?v=1bpaOg8J_Ug) 4.Підбір випускного вальсу для учнів 9 класу, ознайомлення учнів з варіантами, вибір варіанту для розучування. 5. Упорядкування шкільної документації 8.30– 10.00 10.00 – 11.00 11.00- 11.40 12.00 – 13.35 13:35 – 16:00
Кiлькiсть переглядiв: 128

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.