• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Охорона праці
  • Нормативно - правове забезпечення організації роботи з охорони праці

Нормативно – правове забезпечення організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах

№ з/п Назва документа Державна реєстрація
1 Закон України «Про освіту» № 1060 –ХІІ від 23.05.91
2 Закон України «Про загальну середню освіту» №651 – ХІV від 13.05.99
3 Закон України «Про охорону дитинства» №2402 –ІІІ від 26.04.01
4 Закон України «Про охорону праці» №229 – ІV від 21.11.02
5 Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.93
6 Закон України «Про дорожній рух від 30.06.93
7 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.94
8 Закон України « Про цивільну оборону України» №2974 – ХІ від 03.02.93
9 Кодекс законів про працю України Ред. №1807 – ІП від 08.06.2000
10 Закон України «Про відпустки» № 3356 – ХП від 01.07.93
11 Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» №1045 – ХІП від 15.09.99
12 Закон України «Про колективні договори і угоди» із змінами і доповненнями №3356 – ХП від 01.07.93
13 Положення про дошкільні навчальний заклад Постанова КМ України від 12.03.03 №305
14 Положення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова КМ України від 14.06.2000 №946
15 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань охорони праці Наказ ДКНОП від 26.01.05 №15
16 Правила пожежної безпеки в Україні Наказ МНС України від 19.10 04 №126
17 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організації системи освіти України Наказ МОН, ГУ ДПО України від 30.09.98 №348/70
18 Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві Наказ МНС України від 27.06. 06 №398
19 Санітарні правила з устрою та утримання дитячих дошкільних закладів Постанова ГДСЛ СРСР від 18.06.85 №3231
20 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу Постанова ГДСЛ України від 14.08.01 №63
21 Правила та норми влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах Постанова ГДСЛ України від 30.12.98 №9
22 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ КОП України від 29.01. 98 №226/2666
23 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємства, в установах і організаціях Постанова КМ України від 17.06.98 №923
24 Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах Наказ МОН України від 31.08.01 №616
25 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально - виховного процесу в установах і закладах освіти Наказ МОН України від 01.08.01 №563
26 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України Наказ МОН України від 18.04. 06 №304
27 Програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року Постанова КМ України від 01.07.02 №870
28 Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів Наказ МОН України від 23.06.2000 №240
29 Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України Наказ МОН України від 10.04. 2000 №73
30 Правила з техніки безпеки для кабінетів хімії загальноосвітніх шкіл Наказ МОН України від 16.09.87 №286
31 Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладах і вищий навчальний заклад першого та другого рівня акредитації Наказ Мінпраці України від 21.08.2000 №213
32 Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально – виховного закладу Наказ МОН України від 16.06.94 №184
33 Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах Наказ МОН України від 01.12.98
34 Правила безпеки під час проведення навчально – виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН України від 01.12.98. Наказ ДНОП України від 16.11.98 №22о
35 Правила безпеки під час проведення навчально – виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів Наказ ДНОП України від 16.11.98 №222
36 Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах Наказ МОН України від 13.12. 99 №462
37 Примірна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально – виховного процесу Наказ МОН України від 13.12.99 №462
38 Примірна інструкція з безпеки під час роботи в кабінетах біології, куточку живої природи, на навчально – дослідній ділянці, у теплиці (оранжереї), під час екскурсії з біології та природознавства в загальноосвітньому навчальному закладі Наказ МОН України від 10.05.99 №134
39 Типові переліки навчально – наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл Наказ МОН України від 15.05.95 №131
40 Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту Постанова КМ України від 29.01.03 №141
41 Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти Наказ ДКНОП України від 16.03.04 №81
42 Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН України від 20.07.04 №601
43 Типове положення про службу охорони праці Наказ ДКНОП від 15.11.04 №225
44 Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці Постанова Мінпраці України від 01.09.92 №141
45 Методичні рекомендації про використання шкільних меблів Наказ Міносвіти СРСР, ГДСЛ СРСР від 02.06.80 №21177/80
46 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства Наказ ДНОП від 03.08.93 №72
47 Положення про медичний огляд працівників певних категорій Наказ МОЗ України від 31.03.94 №45
48 Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій Наказ МОЗ України від 23.07.02 №280
49 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту Наказ ДКНОП України від 29.10.96 №170
50 Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок Постанова КМ України від 23.05. 01 №559
51 Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру Наказ МОН України від 17.01.02 №27
52 Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Наказ МНС України від 23.04.01 № 97
53 Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових та культурно – видовищних заходів Постанова КМ України від 18.12.98 №2025
54 Програма комплексної перевірки ЦО в органах управління освітою і навчальних закладах Наказ МОН України від 24.04.01
55 Програма з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводиться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи Наказ Мінпраці та соціальної політики України від 12.11.02 №574
Кiлькiсть переглядiв: 200

Коментарi