/Files/images/1345126270_ol.jpg

Завдання з природознавства (5 клас), географії (6-11 класи)

Опрацювати матеріал параграфів підручників.

Виконати тестові завдання та контрольні роботи розміщені на сайті школи.

Відповіді надсилати на електрону адресу: kottatiana1978@gmail.com та через Viber.

Тестові завдання для учнів

«Населення України та світу» Варіант І

І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. Чисельність населення світу становить:

а) 11,5 млрд. осіб; б) 9,4 млрд. осіб; в) 7,3 млрд. осіб; г) 5,2 млрд. осіб.

2. В статевій структурі населення світу тривалість життя вища у:

а) жінок; б) чоловіків.

3. За рекомендаціями ООН містами визнаються поселення, які мають:

а)20 тис. осіб; б)30 тис. осіб; в)40 тис. осіб; г)50 тис. осіб.

4. Яка людська раса домінує в Європі:

а) європоїдна; б) негроїдна; в) монголоїдна.

5. Понад половини української діаспори проживає в:

а) Канаді; б) США; в) СНД; г) Європі.

6.Рівень урбанізації становить 100% у:

а) Німеччині; б) Японії; в) Канаді; г) Сінгапурі.

ІІ рівень (1х3=3 бали)

7. Старіння нації, це ………………………………………………………..…………………...

8. Установіть послідовність найчисельніших країн світу в порядку зростання їх кількості населення:

а) Мексика; б) Китай; в) Індія; г) Пакистан.

9. Установіть відповідність між мовними сім’ями та їх часткою у світовому населенні:

1) Індоєвропейська; а) 7%;

2) Китайсько-тибетська; б) 4%;

3) Нігеро-кордофанська; в) 11%;

4) Дравидійська; г) 45%;

д) 22%.

ІІІ рівень (1,5х2=3 бали)

10. Виберіть три країни, які залежно від національного складу вважаються однонаціональними:

1 Індія; 5 Аргентина;

2 Південна Корея; 6 Японія;

3 Індонезія; 7 Саудівська Аравія.

4 Мексика;

11. За матеріалом підручника графічно відображте динаміку природного руху населення Європи:

ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків обчисліть густоту населення Волинської області.

«Населення України та світу» Варіант ІІ

І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. В Азії проживає майже:

а) 4,4 млрд. осіб; б) 1,2 млрд. осіб; в) 1 млрд. осіб; г) 0,7 млрд. осіб.

2. В статевій структурі населення України переважають з показником 54%:

а) жінки; б) чоловіки.

3. В світі переважає з показником 54%:

а) сільське населення; б) міське населення.

4. Яка людська раса домінує в Азії:

а) європоїдна; б) негроїдна; в) монголоїдна.

5. Частина народу, яка мешкає поза межами своєї історичної батьківщини, тобто країни свого походження, зветься.

а) еміграція; б) імміграція; в) діаспора; г) міграція.

6.За рівнем урбанізації в Україні лідирує область:

а) Чернівецька;б) Донецька;в) Київська;г) Херсонська.

ІІ рівень (1х3=3 бали)

7. Демографічний вибух це ………………………………………………………………..

8. Установіть послідовність збільшення природного руху населення в регіонах світу в порязку зростання:

а) Європа; б) Азія; в) Австралія і Океанія; г) Африка.

9. Установіть відповідність між мовою та кількістю людей, що нею розмовляють:

1) бенгальська; а) 228 млн. осіб;

2) французька; б) 1 млрд. 264 млн. осіб;

3) китайська; в) 129 млн. осіб;

4) арабська; г) 824 млню осіб;

д) 281,5 млн. осіб.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть три етноси Карпатського регіону:

1 поліщуки; 5 запорожці;

2 гуцули; 6 лемки;

3 бойки; 7 сіверці.

4 литвини;

11. За матеріалом підручника побудуйте кругову діаграму національного складу України.

ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків обчисліть густоту населення Одеської області.

«Населення України та світу» Варіант ІІІ

І рівень (0,5 х 6=3 бали)

1. В Європі проживає майже:

а) 4,4 млрд. осіб; б) 1,2 млрд. осіб; в) 1 млрд. осіб; г) 0,7 млрд. осіб.

2.В статевій структурі населення світу в працездатному віці переважають з показником 52%:

а) жінки; б) чоловіки.

3. В Україні переважає з показником 69%:

а) сільське населення; б) міське населення.

4. Яка людська раса домінує в Африці:

а) європоїдна; б) негроїдна; в) монголоїдна.

5. Додатні показники природного руху населення зареєстровано в областях:

а) Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській;

б) Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій;

в) Закарпатській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій;

г) Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській.

6.Найменш урбанізована область України:

а) Луганська; б) Черкаська; в) Чернівецька; г) Одеська.

ІІ рівень (1х3=3 бали)

7. Демографічна криза – це ……………………………………………………………..……..

8.Установіть послідовність в порядку зростання великих регіонів світу за густотою населення:

а) Австралія; б) Азія; в) Африка; г) Європа.

9. Установіть відповідність кількості наших співвігчизників, що знайшли собі роботу у країнах ЄС:

а)Польща;1) 2%;

б)Іспанія; 2) 13%;

в)Чехія;3) 40%;

г) Португалія; 4) 5%;

5) 14%.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть три найбільш чисельніші країни світу:

1 Білорусь;5 Бельгія;

2 Монголія;6 Панама;

3 Китай;7 Бразилія.

4 Індія;

11. За матеріалом підручника § 48 графічно відображте динаміку природного руху населення Азії:

ІV рівень (3 бали)

12.За допомогою додатків обчисліть густоту населення Херсонської області

.

«Населення України та світу» Варіант ІV

І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. В Америці проживає майже:

а) 4,4 млрд. осіб; б) 1,2 млрд. осіб; в) 1 млрд. осіб; г) 0,7 млрд. осіб.

2. В статевій структурі населення світу переважають з показником 50,4%:

а) жінки; б) чоловіки.

3. Процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в житті суспільства називається:

а) агломерація; б) кооперація; в) урбанізація; г) мегалополіс.

4. За даними ЮНЕСКО, на земній кулі проживає різних етносів понад:

а) 2 тис.; б) 4 тис.; в) 6 тис.; г) 8 тис.

5. Рейгинг регіонів світу за густотою населення очолює:

а) Азія; б) Африка; в) Центральна Америка; г) Європа.

6.Найбільша у світі агломерація:

а) Токіо; б) Мехіко; в) Нью-Йорк; г) Ріо-де-Жанейро.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Демографічна політика це ………………………………………………………………….

8. Установіть послідовність темпів урбанізації областей України у порядку зростання:

а) Дніпропетровська; б) Луганська;в) Донецька; г) Харківська.

9. Установіть відповідність між релігійними конфесіями України та кількістю в них віруючих:

1) православні; а) 1%;

2) католики; б) 2,4%;

3) протестанти; в) 16%;

4) мусульмани; г) 40%;

д) 3%.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Укажіть три найпоширеніші мовні сім’ї:

1 Дравидійська;5 Індоєвропейська;

2 Австронезійська;6 Китайсько-тибетська;

3 Афразійська;7 Нігеро-кордофанська.

4 Уральська;

11. За матеріалом підручника § 48 графічно відображте динаміку природного руху населення Африки:

І V рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків обчисліть густоту населення Миколаївської області.

8 клас

Письмове опитування по темі “Населення світу та України”

І варіант

1. Виберіть людину, яка належить до трудових ресурсів:

А жінка 40 років, інвалід І групи Б школяр 15-ти років
В пенсіонер Г чоловік 25-ти років, тимчасово не працює

2. До якого типу агломерацій відносять Харківську?

А моноцентрична Б поліцентрична
В біцентрична Г конурбатична

3. Виберіть із переліку місто – транспортний центр.

А Миколаїв Б Козятин
В Євпаторія Г Київ

4. Який мегалополіс знаходиться у Європі?

А Сан-Сан Б Токайдо
В Приозерний Г Рейнський

5. Яка із історико-географічних земель перебуває у складі Румунії?

А Кубань Б Пряшівщина
В Мармарощина Г Холмщина

6. Вкажіть області України – райони компактного проживання поляків.

А Хмельницька, Житомирська Б Львівська, Волинська
В Тернопільська, Рівненська Г Закарпатська, Івано-Франківська

7. Дайте визначення поняття міграція.

8. Заповніть пропуски у таблиці.

Національність Якою мовою розмовляють До якої мовної групи належать Релігія
Австрійці
Бразильці

9. Охарактеризуйте розміщення населення України. Які чинники зумовили нерівномірне розміщення населення по території? Вкажіть області України із максимальною та мінімальною густотою населення.

10. Розв’яжіть задачу. На початку року у місті проживало 300 тис. осіб. Протягом року рівень народжуваності становив 14 ‰, а рівень смертності – 18 ‰. За рік із міста виїхало 8 тис. осіб, а прибуло – 10 тис. осіб. Скільки населення проживає у місті на кінець року?

11. За наведеною статево-віковою пірамідою складіть характеристику демографічної ситуації. Наведіть приклади країн із подібними статево-віковими пірамідами.

8 клас

Письмове опитування по темі “Населення світу та України”

ІІ варіант

1. Виберіть людину, яка належить до трудових ресурсів.

А Жінка 45-ти років, психічно хвора Б Школяр 14-ти років, який підробляє в комп’ютерному клубі
В Пенсіонерка Г Чоловік 35-ти років, не працює і тривалий час не шукає роботу

2. До якого типу агломерацій відносять Львівську?

А моноцентрична Б поліцентрична
В біцентрична Г конурбатична

3. Виберіть із переліку місто – курортний центр.

А Миколаїв Б Козятин
В Євпаторія Г Київ

4. Який мегалополіс знаходиться у Азії?

А Сан-Сан БТокайдо
В Приозерний Г Рейнський

5. Яка із історико-географічних земель перебуває у складі Словаччини?

А Кубань Б Пряшівщина
В Мармарощина Г Холмщина

6. Вкажіть області України – райони компактного проживання румунів.

А Хмельницька, Житомирська Б Львівська, Волинська
В Тернопільська, Рівненська Г Чернівецька, Закарпатська

7. Дайте визначення поняття депопуляція.

8. Заповніть пропуски у таблиці.

Національність Якою мовою розмовляють До якої мовної групи належать Релігія
Турки
Аргентинці

9. Охарактеризуйте урбанізаційні процеси на території України. Які чинники зумовили цей процес? Вкажіть області України із максимальним та мінімальним рівнем урбанізації.

10. Розв’яжіть задачу. На початку року у місті проживало 250 тис. осіб. Протягом року рівень народжуваності становив 18 ‰, а рівень смертності – 11 ‰. За рік із міста виїхало 4 тис. осіб, а прибуло – 8 тис. осіб. Скільки населення проживає у місті на кінець року?

11. За наведеною статево-віковою пірамідою складіть характеристику демографічної ситуації. Наведіть приклади країн із подібними статево-віковими пірамідами.

Ландшафти України

ВАРІАНТ І

РІВЕНЬ І

Тести

1.Антропогенним компонентом ландшафту є:

А/гірські породи Б/грунти В/водосховища Г/ рослинність

2.Для якої природної зони характерна середня температура повітря від +21 ( на пн.) до +23(на пд.):

а/мішаних лісів б/широколистих лісів в/лісостепу г/степу

3.Найменшим і найпростішим ПТК є:

а/ландшафти б/ місцевості в/ фації г/урочища

4.Укажіть правильне твердження щодо фізико-географічних зон України.

а/зміна фізико-географічних зон відбувається із заходу на схід

б/утворення фізико-географічних зон пов’язано з великими літосферними плитами

в/при виділенні фізико-географічних зон ураховується співвідношення тепла й вологи

г/зволоження на одній широті в межах фізико-географічної зони однакове.

5.Укажіть назву ПТК України за описом «Займає схил Воронезького кристалічного масиву , розташовується в басейні річки Десни , поширені карстові форми рельєфу, територія порізана балками та ярами . середні температури січня -7..-8 С, липня +19 С»

а/Київське Полісся б/Житомирське Полісся в/Новгород-Сіверське Полісся г/Мале Полісся

6.Межа Лісостепу і Степу приблизно через міста:

а/Котовськ-Кіровоград –Кременчук-Чугуїв б/Вінниця-Кіровоград-Дніпропетровськ-Чугуїв

в/Котовськ-Кривий Ріг-Запоріжжя-Донецьк г/Львів-Хмельницький –Красноград-Чугуїв

РІВЕНЬ ІІ

Продовжіть речення

1.Підзона степу . в якій розташована Дніпропетровська область_____________________

2.Блюдцеподібні зниження рельєфу карстового походження у Степу називають_________

3.В якій природній зоні розташовані Чернігівська , Київська , Житомирська області_____

4.Частина зони , яка відрізняється за умовами зволоження -це ______________________

5.Зміна природних комплексів від екватора до полюсів називають____________________

6.Найбільше природне багатство зони мішаних лісів_______________________________

РІВЕНЬ ІІІ

1.Встановіть відповідність між ландшафтами та їх класифікаційними одиницями

1.рівнинні А/клас

2.південностепові Б/підклас

3.низовинні В/тип

4.степові Г/підтип

Д/вид

2.Перелічіть послідовно ПТК починаючи від найпростішого :

а/ місцевість б/фація в/урочище г/ландшафт

3. Чи вірите ви? (Відповісти так або ні)

1. Чи вірите ви, що мішано лісові ландшафти переважають на півдні?

2.Чи вірите ви, що найбільший природний комплекс природна зона?

3.Чи вірите ви, що Карпати є частиною Альпійсько-Гімалайської країни?

4.Чи вірите ви, що найбільшу площу займають степові ландшафти?

5.Чи вірите ви, що найбільша одиниця класифікації ландшафтів є тип?

РІВЕНЬ ІY

  1. Напишіть твір –мініатюру «Мої враження від перебування у зоні степу»

2.Порівняйте природні умови лісостепу і зони мішаних лісів

ВАРІАНТ ІІ

РІВЕНЬ І

Тести

1.Чорноземи типові під лучними степами характерні для типу природних ландшафтів :

а/мішано-лісового б/степового в/лісостепового г/заплавного

2. До азональних ПТК належать

а/географічні пояси б/природні зони в/природні підзони г/фізико-географічні області

3.Укажіть правильне твердження щодо фізико-географічних провінцій.

а/провінція – це частина зони(підзони) у рівнинній або гірській країні б/ виділення провінцій в межах зони відбувається без урахування особливостей клімату в/виділення провінцій в межах зони відбувається без урахування особливостей рельєфу г/ при виділенні провінцій враховується тип антропогенних ландшафтів

4.Укажіть форму рельєфу , у межах якої розташована найвища точка степової зони України:

а/Приазовська височина б/Донецька височина в/Подільська височина г/Придніпровська низовина

5.Укажіть помилкову характеристику Західноукраїнської лісостепової провінції

а/Іноді її визначають як підзону широколистих лісів б/ у минулому великі площі займали широколисто-лісові ландшафти в/ найбільш континентальний клімат в межах зони

г/найбільш підвищена провінція зони

6.Майже усі річки зони мішаних лісів є притоками:

а/Прип’яті та Південного Бугу Б/Прип’яті та Дністра В/Дністра та Західного Бугу

Г/Прип’яті та Дніпра

РІВЕНЬ ІІ

Продовжіть речення

1.В якій природній зоні розташовані Черкаська, Вінницька, Кіровоградська області______

2.В якій природній зоні розташований Швацький національний парк?_________________

3.В якій зоні знаходяться поди, коси, гриви?_______________________________________

4.Частина фізико-географічної провінції приурочена до різних тектонічних структур

називається_________________________________________________________

5.Закономірні поєднання гірських порід, повітря, води, рослинного і тваринного світу і перебувають у складній взаємодії це___________________________________________

6.Які типи ландшафтів виділяють ______________________________________________

РІВЕНЬ ІІІ

1.Установіть відповідність між змістом поняття та його визначенням

1.У перекладі з німецької мови означає «краєвид» А. Балка

2.Улоговина ерозійного походження із задернованими Б заплава

схилами , що завершила свій розвиток.

3.Тип ландшафту з трав’янистою рослинністю ВЛандшафт

4.Ліси на схилах і вершинах балок у лісостеп ах і степах Г Луки

Д.Байрак

2.Назвіть послідовно азональні одиниці фізико-географічного районування України, починаючи від найбільшої:

а/фізико-географічний район б/фізико-географічний край в/фізико-географічна країна

г/фізико-географчна область

ІІІ.Чи вірите ви? (Відповісти так або ні)

1.Чи вірите ви, що природна зона – це частина природної країни?

2.Чи вірите вищо в рельєфі Полісся трапляються льодовикові форми?

3.Чи вірите ви що максимальна абсолютна висота Полісся 316 м?

4.Чи вірите ви , що найбільші річки Полісся – Горинь, Уж?

5.Чи вірите ви , що зона мішаних лісів займає найбільшу площе серед природних зон України?

РІВЕНЬ ІY

1,Напишіть твір –мініатюру «Мої враження від перебування у зоні мішаних лісів»

2.Порівняйте природні умови зони лісостепів і степів

ВАРІАНТ ІІІ

РІВЕНЬ І

Тести

1.Південна межа якої природної зони на значній протяжності зумовлена зміною рельєфу і складу гірських порід :

а/мішано-лісової б/ степової в/ лісостепової г/широколисто-лісової

2.Головний критерій виділення фізико-географічних областей:

а/особливості геологічної будови й рельєфу б/ особливості циркуляції атмосфери

в/вплив радіаційного чинника г/вплив діяльності людини

3.Укажіть фізико-географічну одиницю, яка виділяється у зв’язку зі зміною зволоження

а/ зона б/ область в/ країна г/ підзона

4.Укажіть правильне твердження щодо ландшафтів України

а/мало змінені ландшафти займають 50% території України б/прикладом антропогенного ландшафту є терикони, кар’єри, греблі в/палеоландшафти сформувалися в палеозої

г/в Україні переважають гірські ландшафти

5.Укажіть помилкову характеристику Донецької північно степової провінції

а/гірські породи зім’яті у складки б/ значні території заболочені в/ висока континентальність клімату г/ поєднуються риси лісостепових і степових ландшафтів

6.Залишки давніх рифів –Товтри-знаходяться на території:

а/Середньо руської провінції б/Західноукраїнської провінції

в/Лівобережно-Дніпровської провінції г/Дністровсько-Дніпрповської

РІВЕНЬ ІІ

Продовжіть речення

1.Сухі яри і балки, порослі деревами або чагарниками називають__________________

2.Найпоширеніші грунти південної підзони це_________________________________

3.Частина природної країни , природні умови якої залежать від широти місцевості

називається_____________________________________________________________

4.Зміна природних умов від підніжжя до вершини називається_____________________

5.Гора Камула є найвищою точкою природної зони_______________________________

6.В якій природній зоні розташовані Донецька, Луганська , Запорізька області__________

РІВЕНЬ ІІІ

Установіть відповідність між назвами провінцій лісостепової зони і формами рельєфу, які вони займають

1.Західноукраїнська А.Волинська і західна частина Подільської височини

2.Дністровсько-Дніпровська Б.Поліська і північна частина Придніпровської

Низовини

3.Лівобережно-Дніпровська В.Придніпровська низовина

4.Середьоросійська Г.Придніпровська і східна частина Подільської

Височини

Д Схили Середньоросійської височини

2.Розташуйте одиниці районування у послідовності від найвищого рангу до нижчого

а/Провінція б/Область в/Підзона г/Зона

ІІІ.Чи вірите ви? (Відповісти так або ні)

1.Чи вірите ви, що на півночі переважають хвойно-широколисті ландшафти?

2.Чи вірите ви, що завтектонічним чинником виділяють фізико-географічні країни?

3.Чи вірите ви, що під широколистими лісами сформувалися сірі-лісові грунти?

4. Чи вірите ви, що зона степів складена піщаними і водно-льодовиковими породами?

5. Чи вірите ви, що в лісостеповій зоні виділяють Дністрово-Дніпровську провінцію?

РІВЕНЬ ІY

1,Напишіть твір –мініатюру «Мої враження від перебування у зоні лісостепу»

2.Порівняйте природні умови зони мішаних лісів і степів.

ВАРІАНТ ІY

РІВЕНЬ І

Тести

  1. У мішано лісовій підзоні України найбільш поширеними грунтами є:

а/сірі лісові б/ бурі лісові в/ підзолисті г/дерново-підзолисті

2.Виберіть критерії , за якими виділяють типи ландшафтів:

а/однорідність грунтово-рослинного покриву б/наявність великих тектонічних структур

в/визначене співвідношення тепла і вологи г/наявність дрібних форм рельєфу

3.Укажіть азональну одиницю найвищого рангу

а/зона б/ країна в/ область г/провінція

4.Укажіть правильне твердження щодо ландшафтів.

а/ ландшафти не змінюються з часом; б/характерною рисою ландшафту є його однорідність в/ усі ландшафти займають однакову за площею територію г/на формування ландшафту впливають тільки антропогенні чинники

5.Карстові озера на території Полісся розташовані

а/у Житомирському Поліссі б/у Волинському Поліссі в/в Чернігівському Поліссі

г/Новгород-Сіверському Поліссі

6.Найбільш континентальний клімат характерний для:

а/Дністровсько-Дніпровської провінції б/Лівобережно-Дніпровської провінції

в/Середньо руської провінції г/Західноукраїнської провінції

РІВЕНЬ ІІ

Продовжіть речення

1.Ландшафти . які займають 95% території України це _________________________

2.Найбільшою серед класифікаційних одиниць є_______________________________

3.Полтавська, Черкаська Вінницька область розташовані у межах зони_______________

4.ПТк , які зазнали змін під впливом господарської діяльності називають_____________

5.Для якої природної зони характерні ози, ками, зандрові рівнини____________________

6.Найстарший заповідник на території України розташований в межах зони____________

РІВЕНЬ ІІІ

Установіть відповідність між природними зонами України та їх особливостями

1.степу А У межах території зони розміщена всією територією

Полтавська рівнина

2.Лісостепе Б.У західній частині зони, у місцях виходів кристалічних порід ,

річки мають швидку течію, долини їх вузькі , скелясті й

глибокі

3.мішаних лісів В. район інтенсивного сільськогосподарського виробництва

4.Широколистих лісів Г.У поширенні рослинних угрупувань чітко виражена висотна

Поясність

Д.Середні температури січня від – 4на заході до -8 на сході, а

липня – відповідно +17 до +19

2.Розташуйте заповідники з півдня на північ

а/Медобори б/Асканія –Нова в/ Поліський г/Кам’яні могили

ІІІ.Чи вірите ви? (Відповісти так або ні)

1.Чи вірите ви, що рельєф зони мішаних лісів переважно височинний?

2.Чи вірите ви, що в зоні мішаних лісів переважають південні вітри?

3.Чи вірите ви, що Полісся – найбільший в Україні природний нагромаджувач прісної води?

4.Чи вірите ви, що більша частина районів Чернігівської області знаходиться в межах зони мішаних лісів?

5.Чи вірите ви, що зона мішаних лісів простягається на 750 км з півночі на південь?

РІВЕНЬ ІY

1,Напишіть твір –мініатюру «Мої враження від перебування у зоні мішаних лісів»

2.Порівняйте природні умови степу і лісостепу

Контрольна робота 8 клас

Тема «Ландшафти України. Природокористування»

І варіант

Початковий рівень (кожне завдання 1 бал)

1. Найбільшу площу серед природних зон в Україні займає…

А зона мішаних лісів Б лісостепова

В зона широколистих лісів Г степова

2. До негативних антропогенних факторів впливу на довкілля належить:

А суховії Б реакліматизація рослин

В яроутворення Г розорювання земель

3. Найбільше забруднення грунтів, вод і біосфери спричиняє…

А транспорт Б сільськогосподарська діяльність

В легка промисловість Г заклади рекреації

Середній рівень (кожне завдання 1 бал)

4. Дайте визначення поняття «природокористування».

5. Назвіть основні види забруднення

6. Встановіть відповідність між об’єктами та їх ознаками

1. Карпати А Сірководень, о. Зміїний

2. Південний берег Криму Б Печери, Товтри

3. Чорне море В Кипариси, Карадаг

4. Азовське море Г Сиваш, піщані коси

Д Полонини, фліш

Достатній рівень ( 3 бали)

7. Встановіть послідовність розташування природних заповідників із заходу на схід

А Древлянський Б Канівський

В Розточчя Г Дніпровсько-Орільський

8. Поясніть причини відносно небагатого видового складу Чорного моря.

Високий рівень (3 бали)

9. Що таке рециклінг? Поясніть, яке значення для раціонального використання природних ресурсів має відсортування сміття.

Контрольна робота 8 клас

Тема «Ландшафти України. Природокористування»

ІІ варіант

Початковий рівень (кожне завдання 1 бал)

1. Вкажіть природну зону, яка поділяється на підзони:

А мішані ліси Б лісостеп

В широколисті ліси Г степ

2. Техногенні підтоплення земель характерні для територій:

А морських портів Б навколо міст

В зрошувальних земель Г навколо водосховищ

3. Найбільше забруднення атмосфери спричиняє…

А транспорт Б сільськогосподарські підприємства

В харчова промисловість Г заклади рекреації

Середній рівень (кожне завдання 1 бал)

4. Дайте визначення поняття «моніторинг навколишнього середовища»

5. Назвіть основні види природоохоронних територій

6. Встановіть відповідність між назвами та категоріями природоохоронних територій:

1. Асканія Нова А Ботанічний сад

2. Синевир Б Природний заповідник

3. Канівський В Біосферний заповідник

4. Нікітський Г Природний національний парк

Д Пам’ятка природи

Достатній рівень ( 3 бали)

7. Встановіть послідовність розташування національних парків з півночі на південь

А Олешківські піски Б Яворівський

В Шацький Г Подільські Товтри

8. Поясніть з чим пов’язане значне поширення печер у Гірському Криму

Високий рівень (3 бали)

9. Оцініть, яка геоекологічна ситуація склалася в нашій області. Яких заходів потрібно вжити, щоб змінити її на краще?

Океани

Запитання 1

Саргасове, Балтійське, Карибське – це моря океану:

варіанти відповідей

Тихого

Індійського

Атлантичного

Північного Льодовитого

Запитання 2

Найглибший жолоб Індійського океану – це

варіанти відповідей

Маріанський

Пуерто-Ріко

Філіппінський

Зондський

Запитання 3

Бенгальська, Перська – це затоки океану:

варіанти відповідей

Тихого

Індійського

Атлантичного

Північного Льодовитого

Запитання 4

Назва течії Гольфстрім перекладається як:

варіанти відповідей

«мішок льоду»

«швидка річка»

«течія із затоки»

Запитання 5

Ла-Манш, Ґібралтарська, Дарданелли — це протоки океану:

варіанти відповідей

Індійського;

Північного Льодовитого;

Атлантичного;

Тихого.

Запитання 6

Найскладніша система середньоокеанічних хребтів знаходиться на дні океану:

варіанти відповідей

Індійського;

Атлантичного;

Тихого;

Північного Льодовитого.

Запитання 7

Північний Льодовитий океан сполучається з:

варіанти відповідей

Індійським і Тихим океанами;

Атлантичним і Індійським океанами;

Тихим і Атлантичним океанами;

лише з Атлантичним океаном.

Запитання 8

Визначте правильність наведеного твердження: «На північному заході Індійського океану вздовж острову Мадаґаскар тягнеться глибоководний Зондський жолоб. Для цієї частини океану характерні землетруси і вулканізм».

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Найглибші глибоководні жолоби в Тихому океані утворилися на:

варіанти відповідей

півночі;

півдні;

сході;

заході.

Запитання 10

Найбільш характерна риса рельєфу дна Північного Льодовитого океану — це:

варіанти відповідей

складна система серединнокеанічних хребтів;

наявність глибоководних жолобів;

великі розміри шельфу;

крутий материковий схил.

Запитання 11

Визначте правильність наведеного твердження: «Особливості клімату Північного Льодовитого океану визначаються його положенням у центрі Антарктики, де протягом року панують холодні повітряні маси».

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Основний вид циркуляції атмосфери в середній частині Атлантичного океану:

варіанти відповідей

західний перенос;

пасатний;

мусонний;

східний перенос.

Запитання 13

Визначте правильність наведеного твердження: «Більшість островів Океанії за походженням є вулканічними або кораловими. Великі острови, такі як Нова Зеландія, Нова Ґвінея, материкового походження. На материкових островах багатий та різноманітний рослинний і тваринний світ. Порівняно з островами материкового походження, органічний світ атолів і вулканічних островів набагато бідніший».

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 14

Найпотужніша течія Світового океану:

варіанти відповідей

Гольфстрім;

Західних Вітрів;

Куросіо.

Північна Пасатна;

Запитання 15

Визначте правильність наведеного твердження: «Органічний світ Північного Льодовитого океану відносно бідний порівняно з іншими океанами. Основну масу живих організмів утворюють водорості, які пристосовані до життя в холодних водах».

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 16

Визначте правильність наведеного твердження: «Тихий океан найбільший за площею водної поверхні і об’ємом води, найхолодніший та найпрісніший».

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 17

Визначте правильність наведеного твердження: «Розташування Тихого океану майже в усіх кліматичних поясах Землі є причиною утворення всіх типів поверхневих водних мас, окрім арктичних».

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 18

Гавайські острови розташовані поблизу:

варіанти відповідей

Північного тропіка;

Південного тропіка;

екватора;

Північного полярного кола.

Запитання 19

Океан, переважна частина якого знаходиться на одній літосферній плиті:

варіанти відповідей

Тихий;

Атлантичний;

Індійський;

Північний Льодовитий.

Запитання 20

Який дослідник остаточно встановив існування великого океану на захід від Америки?

варіанти відповідей

Ж. Пікар;

Ф. Маґеллан;

О. Шмідт;

Дж. Кук.

Запитання 21

В якому океані клімат різноманітний, що обумовлений розташуванням в усіх кліматичних поясах

варіанти відповідей

Тихий;

Атлантичний;

Індійський;

Північний Льодовитий.

Запитання 22

Виберіть острови, які знаходяться в Тихому океані.

варіанти відповідей

Нова Земля

Нова Зеландія

Шпіцберґен

Фіджі

Папуа Нова Гвінея

Куба

Мадагаскар

Запитання 23

Виберіть острови, які знаходяться в Індійському океані

варіанти відповідей

Мадагаскар

Ісландія

Мальдівські

Японські

Філіппінські

Шрі-Ланка

Запитання 24

Які материки омиває Північний Льодовитий океан?

варіанти відповідей

Австралія

Африка

Євразія

Антарктида

Північна Америка

Запитання 25

Установи правильні відповідності між півостровом і океаном, що його омиває

варіанти відповідей

півострів Апенінський-Атлантичний

півострів Лабрадор-Північно-Льодовитий

півострів Таймир-Тихий

півострів Аравійський-Індійський

Запитання 26

Берингова протока сполучає океани …

варіанти відповідей

Тихий

Північний Льодовитий

Атлантичний

Індійський

Євразія

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Яка умовна лінія не перетинає материкову територію Євразії?

А Північне полярне коло

Б Північний тропік

В екватор

Г нульовий меридіан

2. Відкриття північного узбережжя Європи було завершене:

А скандинавськими вікінгами

Б російськими поморами

В російськими землепрохідцями

Г англійськими мореплавцями

3. Укажіть, яка екологічна проблема не належить до найбільш небезпечних.

А глобальне потепління

Б утворення стихійних сміттєзвалищ

В виснаження земельних ресурсів

Г забруднення Світового океану

4. Укажіть, де не розробляються родовища залізних руд.

А на півострові Індостан

Б на північному сході Китаю

В у горах Південної Європи

Г у південній частині Східноєвропейської рівнини

5. Укажіть кліматичний пояс, який займає найбільшу територію на материку.

А тропічний

Б помірний

В екваторіальний

Г субтропічний

6. У якій частині Євразії річкова мережа є найбільш густою?

А на окраїнах материка

Б у центральній частині материка

В на північному сході

Г у гірських районах

7. Укажіть назви озер, які є залишками морських басейнів.

А Байкал і Балхаш

Б Онезьке і Ладозьке

В Іссик-Куль і Світязь

Г Каспійське і Аральське

8. Зону тайги утворюють:

А хвойні ліси Далекого Сходу й півдня Європи

Б хвойні ліси Сибіру й півночі Європи

В ліси Західної Європи

Г рослини Центральної Азії

9. Природна зона перемінно-вологих лісів сформувалася під впливом:

А мусонів

Б західних вітрів

В пасатів

Г тропічних повітряних мас

10. Нижній висотний пояс Альп утворюють:

А соснові та ялинові ліси

Б злакові степи і чагарники

В букові та дубові ліси

Г альпійські луки

11. До якої мовної сім’ї належать мови, якими спілкується основна частина населення Південної Азії?

А семіто-хамітської

Б тайської

В китайської

Г індоєвропейської

12. Укажіть, який тип забруднення є найбільш небезпечним за впливом на навколишнє середовище.

А фізичне

Б хімічне

В біологічне

Г механічне

13. Укажіть назву природної зони, де ростуть динне, хлібне, червоне і чорне дерева.

А екваторіальні ліси

Б перемінно-вологі ліси

В широколисті ліси

Г гірські ліси

14. Укажіть кліматичну область помірного кліматичного поясу, для якої характерний літній максимум опадів і переважання вітрів західного напрямку.

А морського типу

Б мусонного типу

В помірно континентального типу

Г континентального типу

15. Укажіть, якою цифрою на картосхемі позначене розташування в Євразії зони напівпустель і пустель помірного поясу

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між іменами мандрівників і дослідників та їхніми досягненнями.

1 А. Гумбольдт 2 М. Пржевальський 3 П. Семенов-Тянь-Шаньський 4 В. Атласов А здійснив подорожі по Тянь-Шаню, відкрив вершину Хан-Тенгрі, дослідив високогірне озеро Іссик-Куль Б побував на Камчатці, зібрав відомості про вулкани, клімат і населення півострова В дослідив узбережжя Охотського моря Г здійснив чотири експедиції до Центральної Азії, відкрив низку хребтів, улоговин й озер у Куньлуні, Наньшані й на Тибетському нагір’ї Д дослідив природу Уралу й Сибіру, висунув концепцію континентальності клімату

17. Установіть відповідність між природними зонами і тваринами, що там поширені.

1 арктичні пустелі

2 тайга

3 степ

4 перемінно-вологі ліси

18. Установіть відповідність між річками і басейнами (областю), до яких вони належать.

1 Інд, Ганг, Тигр, Євфрат 2 Дунай, Рейн, Дніпро, Дон 3 Волга, Сирдар’я, Амудар’я 4 Об, Лена, Єнісей А басейн Тихого океану Б басейн Індійського океану В басейн Північного Льодовитого океану Г басейн Атлантичного океану Д область внутрішнього стоку

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

19. Обчисліть протяжність Євразії із заходу на схід по паралелі 40° пн. ш. (Португалія - КНДР). Ураховуйте, що протяжність 1° паралелі на цій широті становить 85,4 км.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

20. Укажіть три правильні твердження щодо корисних копалин Євразії та особливостей їх походження.

1 у надрах давніх платформ Євразії зосереджені значні запаси нафти

2 найбільші родовища природного газу зосереджені в Північній і Центральній Азії

3 найбільшими родовищами залізної руди є Верхньорейнське, Прикарпатське, Верхньокамське, Прип’ятське.

4 рудні корисні копалини залягають у надрах молодих платформ

5 найбільша кількість нафти залягає на Аравійському півострові, у районі Перської затоки (Ірак, Іран), на Західносибірській рівнині (Росія)

6 із нерудних корисних копалин особливе значення мають торф і сланці

7 більшість вугільних басейнів утворюють своєрідний «пояс», що простягнувся через увесь материк

Тема 10. ЄВРАЗІЯ

Контрольний тест

1. Крайня південна точка материка Євразія:

А м. Піай

Б м. Челюскін

В м. Рока

Г м. Камау

2. Російська експедиція під керівництвом Миколи Пржевальського:

А досліджувала внутрішні райони Сибіру

Б досліджувала територію Центральної Азії

В відкрила Північний шлях до Японії

Г досліджувала природу гірських систем Центральної Азії

3. Найбільшу площу в Євразії займають природні зони:

А арктичного і субарктичного поясів

Б тропічного поясу

В помірного поясу

Г субекваторіального й екваторіального поясів

4. Людська раса, яка на материку Євразія становить 45 % населення, —це:

А європеоїдна

Б негроїдна

В монголоїдна

Г австралоїдна

5. Установіть відповідність між вершинами гір та гірськими системами, у яких вони знаходяться:

А Ельбрус 1 Альпи

Б Монблан 2 Апенніни

В Джомолунгма 3 Карпати

Г Говерла 4 Кавказ

5 Гімалаї

6. Установіть відповідність між ріками Євразії та їх басейнами:

А басейн Північно-Льодовитого океану 1 Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг

Б басейн Тихого океану 2 Дніпро, Рейн, Дунай, Луара

В басейн Атлантичного океану 3 Об, Єнісей, Лена, Іртиш

Г басейн Індійського океану 4 Волга, Амудар’я, Сирдар’я, Урал

5 Інд, Ганг, Тигр, Євфрат

7. Установіть послідовність країн за площею від найменшої:

А Росія

Б Індія

В Китай

Г Франція

8. Виберіть із переліку географічні об’єкти, по яких проходить межа між Європою й Азією:

А Уральські гори

Б Карпати

В Кавказ

Г протоки Босфор і Дарданели

Д Суецький канал

Е р. Урал (Емба)

Гідросфера

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. 96 % об’єму гідросфери становлять:

А води атмосфери

Б води Світового океану

В підземні води суходолу

Г поверхневі води суходолу

2. Великий кругообіг відбувається за схемою:

А Світовий океан — атмосфера — річки, озера, льодовики, підземні води — Світовий океан

Б Світовий океан — атмосфера — Світовий океан

В Світовий океан — атмосфера — суходіл — річки, озера, льодовики, підземні води

Г Світовий океан — суходіл — річки, озера, льодовики, підземні води — Світовий океан

3. Межі океанів проводять:

А по береговій лінії материків і островів, а у водних просторах — умовно по меридіанах мисів

Б по береговій лінії материків і островів, а у водних просторах по протоках

В згідно з характеристиками океанічних мас

Г згідно з геологічною будовою океанічного ложа

4. Укажіть правильне твердження.

А третій за площею океан Землі — Північний Льодовитий

Б більша частина Індійського океану розташована в Північній півкулі

В найбільшим і найдавнішим океаном є Тихий

Г Атлантичний океан майже вдвічі менший за Північний Льодовитий

5. До окраїнних морів належить:

А Середземне

Б Червоне

В Чорне

Г Східнокитайське

6. Укажіть широти, дня яких характерна найвища солоність поверхневого шару Світового океану.

А тропічні

Б екваторіальні

В приполярні

Г помірні

7. Укажіть, що найбільше впливає на температуру поверхневих вод Світового океану.

А морські течії

Б танення льодовиків

В географічна широта

Г приплив річкової води

8. Укажіть неправильне твердження.

А водні маси — це великі об’єми води, що утворюються в певних частинах океану

Б глибинні водні маси взаємодіють з атмосферою: віддають їй тепло й вологу, поглинають із неї вуглекислий газ, виділяють кисень

В водні маси відрізняються одна від одної температурою, солоністю, густиною, прозорістю, кількістю кисню

Г природні водні маси мають постійну солоність, дуже велику густину

9. Цунамі є найбільш небезпечними:

А на березі

Б у відкритому океані

В на значній глибині

Г на поверхні океану

10. Укажіть, що називається заплавою.

А плоске дно річкової долини, що затоплюється під час повені

Б заглиблення, створене рухом річки

В схили річкової долини ступінчастої форми

Г період високого і тривалого підняття рівня води

11. Укажіть, від чого найбільше залежать особливості характеру річок та напрямок течії.

А рельєф і клімат

Б тектонічна будова і господарська діяльність людини

В рослинність і дно русла

Г географічна широта і альбедо

12. Укажіть найбільш характерні риси солоних озер.

А розташовані в помірних широтах і є стічними

Б розташовані у вологих районах і є безстічними

В розташовані в посушливих районах і є безстічними

Г розташовані в тропічних широтах і є стічними

13. Укажіть найбільш характерну рису боліт.

А утворюються на берегах річок

Б наявність водної рослинності

В утворюються на височинах

Г наявність шару торфу

14. Де розташована область живлення гірського льодовика?

А в нижній частині гірської системи

В у гірських долинах

В високо в горах, де навіть у літні місяці температура нижче ніж 0°С Г у центральних районах Антарктиди

15. Укажіть визначення підземних вод.

А води, які розташовані в ґрунтах і гірських породах верхньої частини земної кори

Б це постійний шар прісної води

В це води, які розташовані вище від першого водотривкого шару

Г це природний вихід прісної води на земну поверхню

Завдання на встановлення відповідності

16. Установіть відповідність між типами озер за походженням і їхніми характеристиками.

1 тектонічні 2 заплавні 3 карстові 4 загатні А сформувалися в гірських районах Землі, коли під час обвалу камені перегородили річкові долини Б утворилися у воронках та провалах у результаті розчинення гірських порід водою В утворилися в результаті рухів земної кори, коли вода заповнила тектонічні розломи Г заповнені водою кратери згаслих вулканів Д утворилися в результаті відокремлення наносами частини русла або рукава річки

17. Установіть відповідність між назвами частин річкової системи та їх розташуванням, що позначене на схемі буквами.

1 головна річка

2 витік

3 притока

4 гирло

18. Установіть відповідність між видами рухів води та причинами, що їх обумовлюють.

1 вітрові хвилі 2 течії 3 цунамі 4 припливи і відпливи А змінні вітри Б сила тяжіння Місяця та Сонця В сила тяжіння Землі Г постійні вітри Д землетруси та виверження підводних вулканів

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три правильні твердження щодо штучних водойм.

1 зрошувальні канали побудовані на заході України

2 судноплавні канали будують для того, щоб з’єднати суміжні річкові системи

3 головна мета створення ставків — водопостачання будинків місцевих жителів

4 обводнювать ними каналами і водоводами дніпровська вода надходить до Харкова, Кривого Рогу, міст Донецької області

5 головна мета створення водосховищ — підняття рівня води річки

6 до штучних водойм належать водосховища і ставки

7 створення водосховищ с найбільш доцільним на рівнинних територіях

20. Укажіть три правильні твердження щодо льодовиків.

1 розрізняють острівні та гірські льодовики

2 область живлення гірського льодовика розташована в долині

3 найбільшу площу займають покривні льодовики, які вкривають Антарктиду та Гренландію

4 умовна лінія, яка відділяє висоти, де можуть формуватися льодовики, називається сніговою лінією

5 найбільшу площу займають покривні льодовики, які вкривають частину материків Євразія та Південна Америка

6 гірські льодовики найбільш поширені у великих гірських системах

7 основна маса покривних льодовиків розташована на окраїнах суходолу

Біосфера

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Верхньою межею біосфери прийнято вважати:

А тропосферу

Б нижню межу озонового шару

В верхню межу озонового шару

Г іоносферу

2. Термін «біосфера» ввів у науковий обіг:

А Ж. Ламарк

Б Е. Зюсс

В В. Докучаєв

Г В. Вернадський

3. Укажіть правильне твердження.

А щороку вчені відкривають багато нових видів великих тварин

Б більшість живих організмів з’явилися на Землі сотні мільйонів років тому

В видова розмаїтість живих організмів визначається їхнім походженням

Г вирішальне значення в перетворенні біосфери мала поява на Землі рослинних організмів, що містили хлорофіл

4. Укажіть визначення поняття «ґрунт».

А поверхневий шар земної кори

Б поверхневий родючий шар земної кори

В верхня частина літосфери

Г частина біосфери, представлена рослинами

5. Укажіть ґрунти, характерні для лісостепу.

А типові, звичайні та південні чорноземи

Б тундрові глеєві і торф’яні

В підзолисті, болотно-підзолисті та болотні

Г опідзолені та вилугувані чорноземи та сірі лісові

6. Укажіть неправильне твердження.

А завдяки рослинам в атмосфері збільшилася кількість кисню

Б у результаті впливу біосфери на літосферу утворюються магматичні гірські породи

В завдяки рослинам у літосфері утворюються товщі осадових порід

Г у результаті впливу біосфери на гідросферу відбувається перетворення озер на болота

7. Укажіть найбільший природний комплекс Землі.

А Світовий океан

Б географічна оболонка

В фація

Г усі материки та острови

8. Укажіть, у чому проявляється добовий ритм, зумовлений обертанням Землі навколо своєї осі.

А у річному ході температури та режимі випадіння опадів

Б у переважаючих напрямках вітрів та їхній зміні

В у міграціях риб і перельотах птахів

Г у припливах і відпливах, інтенсивності фотосинтезу в рослин

9. Під зональністю розуміють:

А закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів за широтою

Б закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів за висотою

В закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів залежно від положення щодо океану

Г закономірну зміну природних комплексів і природних компонентів залежно від кількості атмосферних опадів

10. Укажіть природні зони, які виділяють у межах помірного географічного поясу.

А ліс, лісостеп, степ, пустеля

Б ліс, тундра, савана, пустеля

В лісотундра, лісостеп, степ, пустеля

Г тайга, лісотундра, степ, пустеля

11. Укажіть, хто (що) виконує функцію відновлення простих речовин у біологічному кругообігу.

А гумус

Б рослини

В бактерії та гриби

Г тварини

12. Укажіть, що не входить до складу ґрунту.

А ґрунтовий горизонт

Б ґрунтовий розчин

В бактерії

Г ґрунтове повітря

13. Якою цифрою на картосхемі позначені райони поширення азональних природних комплексів, зміна яких відбувається згідно із законом висотної поясності?

А 1

Б 2

В З

Г 4

14. Якою цифрою на картосхемі позначені райони поширення підзолистих ґрунтів?

А 1

Б 2

В З

Г 4

Завдання на встановлення відповідності

15. Установіть відповідність між назвами ґрунтів і районами їх поширення.

1 тундрово-глеєві 2 дерново-підзолисті 3 чорнозем 4 сірі лісові А тайга (хвойні ліси) Б степ В широколисті ліси Г тундра Д екваторіальні ліси

16. Установіть відповідність між назвами основних царств живих організмів та їхніми особливостями.

1 рослини 2 тварини 3 гриби 4 дроб’янки (бактерії) А включають у тому числі мохи, папороті, хвощі, плауни Б точна кількість їхніх різновидів невідома В поєднують у собі деякі ознаки як рослин, так і тварин Г можуть існувати у внутрішній мантії Д група багатоклітинних організмів, які живляться готовими органічними сполуками і здатні активно пересуватися

17. Установіть відповідність між видами тварин і природними зонами, де вони поширені.

1 верблюд 2 лось 3 карликовий бегемот 4 зебра А екваторіальні ліси Б степ і лісостеп В тропічні пустелі Г савани й рідколісся Д ліси помірного поясу

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

18. Висота окремих вершин Гімалаїв перевищує 8000 м. Обчисліть, на якій висоті (у метрах) щодо підніжжя буде розташована снігова лінія, вище якої формується пояс вічних снігів, якщо біля підніжжя температура в середньому не перевищує +30 °С.

Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

19. Укажіть три правильні твердження щодо зміни природних комплексів під впливом господарської діяльності людини.

1 основна частина природних комплексів Землі залишається не зміненою людиною

2 одним із глобальних проявів деградації навколишнього середовища є опустелювання

3 на Землі збільшується кількість видів рослин і тварин

4 на сьогодні велика частина природних комплексів Землі тією або іншою мірою змінена людиною

5 одним із глобальних проявів деградації навколишнього середовища є похолодання

6 найбільшою мірою на навколишнє середовище впливає транспортна мережа

7 у результаті господарської діяльності людини зменшується родючість ґрунтів

Тести географія 11 клас

Українська держава

Запитання 1

Площа території України становить…

варіанти відповідей

551,6 тис. км

603,7 тис. км²

357,0 тис. км²

Запитання 2

Загальна протяжність кордонів України становить…

варіанти відповідей

майже 3 тис. км

майже 1 тис. км

майже 5 тис. км

майже 7 тис. км

Запитання 3

З якою країною Україна межує на сході?

варіанти відповідей

Росія;

Угорщина;

Білорусь;

Румунія.

Запитання 4

Що таке територіальні води?

варіанти відповідей

річки, озера, водосховища, канали в межах суходолу країни;

незалежна країна з певною територією, господарством і політичною владою в ній;

держава, що складається із самоврядних територіальних утворень – республік, штатів, провінцій, земель;

смуга вод у морях, затоках і протоках завширшки 12 морських миль від берегової лінії материка і островів.

Запитання 5

Яка країна «Великої сімки» має таку форму державного правління та адміністративно-територіального устрою, як і Україна?

варіанти відповідей

Німеччина

Велика Британія

Франція

США

Запитання 6

Яке твердження щодо географічного положення України є правильним?

варіанти відповідей

територію майже посередині перетинає Гринвіцький меридіан

крайня західна точка має західну довготу, а крайня східна - східну

розміщена в помірному, субтропічному й тропічному поясах

суходіл країни омивають води двох морів одного океану

Запитання 7

На політичній карті світу Україна:

варіанти відповідей

федеративна держава, яка має у своєму складі самоврядні території

держава-конфедерація, членів якої можна вважати суверенними

союзна держава, до складу якої входять автономні землі, краї

унітарна держава, частина території якої є тимчасово окупованою

Запитання 8

Укажіть спеціальну міжнародну організацію, засновником і членом якої є Україна:

варіанти відповідей

Організація Північноатлантичного договору (НАТО)

Форум країн-експортерів газу (ФКЕГ)

Асоціація країн-експортерів бокситів (ІБА)

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГATE)

Запитання 9

Укажіть особливість географічного положення України:

варіанти відповідей

оточена країнами — членами Організації Північноатлантичного договору

безпосередньо межує з трьома європейськими і двома азіатськими країнами

серед країн-сусідів першого порядку немає високорозвинених

усі сусідні держави належать до групи країн, що розвиваються

Запитання 10

Який компонент території держави має Україна на відміну від Білорусі, Словаччини й Угорщини?

варіанти відповідей

повітряний простір

територіальні води

внутрішні води

суходіл з його надрами

Запитання 11

На політичній карті світу Україна позначена як:

варіанти відповідей

країна розвинутої економіки

найменш розвинута країна

постсоціалістична країна перехідної економіки

країна централізовано керованої економіки

Запитання 12

Яке твердження щодо економіко-географічного положення України є правильним?

варіанти відповідей

межує з високорозвиненими країнами Європи й Азії

територією проходять міжнародні транспортні коридори

по Дунаю має вихід до узбережжя Балтійського моря

функціонують найбільші порти Середземноморського басейну

Міжнародний капітал в Україні

9 запитань

Запитання 1

Виробництво, акції якого котуються на світових біржах.

варіанти відповідей

Хімічна промисловість

Машинобудування

Гірничо-металургійний комплекс

Текстильна промисловість

Запитання 2

Чому держава позичає в міжнародних інституціях кошти?

варіанти відповідей

Для реалізації власної зовнішньої політики

Для реалізації власної внутрішньої політики

Для забезпечення потреб населення

Для забезпечення силових структур

Запитання 3

Умова залучення коштів МВФ та інших міжнародних структур.

варіанти відповідей

Проведення економічної політики, спрямованої на лібералізацію національної економіки

Проведення націоналізації економіки країни

Проведення економічної політики, спрямованої на встановлення планової економіки

Проведення економічної політики, що передбачає розвиток в основному первинного сектора

Запитання 4

Міста, які є найбільшими банківськими центрами України.

варіанти відповідей

Полтава

Рівне

Київ

Дніпро

Чернігів

Львів

Миколаїв

Запитання 5

Що визначає політику розміщення філій транснаціональних фінансових корпорацій?

варіанти відповідей

отримання прибутків за ставками, вищими за середньосвітові

надання допомоги національним фінансовим установам

капіталовкладення з офшорів, які мають переважно вітчизняне походження

отримання прибутків за ставками, нищими за сереньосвітові

Запитання 6

Оберіть ТРИ твердження, які є прикладами сучасних форм просторової організації виробництва у сільському господарстві.

варіанти відповідей

моноспеціалізація виробництва рослинницької продукції на експорт

переважання агропродукції, виробленої малими фермерськими господарствами на експорт

утримання птиці на невеликих птахофабриках

великі агропромислові комплекси

невеликі міста та села є головними ринками збуту продукції птахівництва

спеціалізація товарного тваринництва залишилася незмінною за роки незалежності України

зосередження товарного тваринництва у регіонах із найсприятливішими природними умовами

Запитання 7

Різновид підприємств, які функціонують у металургійному виробництві.

варіанти відповідей

комбінат повного циклу

акціонерне товариство

комбінат неповного циклу

транснаціональна корпорація

Запитання 8

Куди спрямовують підприємства чорної металургії України свою продукцію?

варіанти відповідей

насамперед на зовнішні ринки

насамперед на внутрішні ринки

в офшори

на зовнішні та внутрішні ринки

Запитання 9

Що характеризує просторову організацію третинного сектору економіки України?

варіанти відповідей

що більше за людністю місто, то менш різноманітні послуги у ньому

фінансові та консалтингові послуги надають провідні компанії, щоє філіями ТНК

повернення до структури надання послуг початку ХХ ст.

Україна є постіндустріальною державою

послуги найвищого сегменту надають українські компанії

підприємства роздрібної торгівлі перебувають у власності вітчизняних підприємців

у банківському секторі України майже третина установ належить іноземному капіталу, який представляє переважно американські банки

Населення України

22 запитання

Запитання 1

Який тип населення характерний для України?

варіанти відповідей

Перший

Другий

Третій

Четвертий

Запитання 2

Знайдіть пару, яка правильно відображає співвідношення народжуваності та смертності в Україні:

варіанти відповідей

7-8 ⁰/₀₀ / 14-15 ⁰/₀₀

10-11 ⁰/₀₀ / 14-15 ⁰/₀₀

3-5⁰/₀₀ / 7-8⁰/₀₀

10 - 11 ⁰/₀₀ / 15-17 ⁰/₀₀

Запитання 3

Для якої з областей характерний найбільший від'ємний приріст населення?

варіанти відповідей

Запорізька

Закарпатська

Київська

Чернігівська

Запитання 4

Оберіть місто, яке має найвищі показники додатного природного приросту в Україні:

варіанти відповідей

Полтава

Суми

Чернігів

Київ

Запитання 5

Серед наведених вікових структур вкажіть ту, яка характеризує Україну:

варіанти відповідей

16 % - 60% - 24 %

15% - 62% - 23%

15,4 % - 62 ,1 % - 22,5%

15% - 60% - 25%

Запитання 6

Виберіть правильне серед наведених співвідношення кількості жінок / чоловіків в Україні:

варіанти відповідей

100 /75

100 / 86

100 / 91

Запитання 7

Яка тенденція характеризує сучасні внутрішні міграційні процеси в Україні?

варіанти відповідей

відтік з великих міст до середніх та малих переважає над переселенням з сільської місцевості до міст

найбільше мігрантів вибуває з малих міст і прибуває до великих

збільшився відтік з великих міст до сільської місцевості

посилився відтік з сільської місцевості до невеликих міст

Запитання 8

Що є характерним для джентрифікації?

варіанти відповідей

розвиток мережі Інтернет у регіонах

прискорення темпів урбанізації

переселення частки населення з міст у передмістя

реконструкція та оновлення місцевою владою застарілих частин міста

Запитання 9

Яка тенденція характеризує сучасні внутрішні міграційні процеси в Україні?

варіанти відповідей

відтік з великих міст до середніх та малих переважає над переселенням з сільської місцевості до міст

найбільше мігрантів вибуває з малих міст і прибуває до великих

збільшився відтік з великих міст до сільської місцевості

посилився відтік з сільської місцевості до невеликих міст

Запитання 10

Якщо людина покидає свою країну, виїжджає на постійне проживання в іншу країну, це:

варіанти відповідей

Імміграція

Еміграція

Запитання 11

Як називається процес швидкого зростання міського населення, поширення міського способу життя та підвищення ролі міст у розвитку суспільства?

варіанти відповідей

Урбанізація

Рурурбанізація

Субурбанізація

Джентрифікація

Запитання 12

Показники природного приросту населення вимірюються в...

варіанти відповідей

проміле

відсотках

особах

Запитання 13

Природний приріст населення визначають як....

варіанти відповідей

різницю між кількістю іммігрантів та емігрантів

суму показників кількісті іммігрантів та емігрантів

різницю між кількістю народжених і померлих

суму показників кількості народжених і померлих

Запитання 14

Який режим відтворення населення спостерігається в Україні?

варіанти відповідей

простий

розширений

звужений

Запитання 15

Як називаються заходи, спрямовані на стимулювання народжуваності в країні?

варіанти відповідей

Депопуляція

Джентрифікація

Демографічна політика

Демаркація

Запитання 16

Процес зростання і розвитку приміської зони великих міст - це:

варіанти відповідей

Урбанізація

Джентрифікація

Субурбанізація

Агломерація

Запитання 17

Як називається стрімке зростання кількості населення?

варіанти відповідей

міграція

"демографічний вибух"

механічний рух населення

демографічне "старіння" населення

Запитання 18

Як називається зростання частки людей літнього віку?

варіанти відповідей

популяція

депопуляція

старіння населення

демографічний вибух

Запитання 19

У якому році зафіксовано найбільшу чисельність населення України ?

варіанти відповідей

1991 рік

1993 рік

1995 рік

2005 рік

Запитання 20

Як називається процес скорочення кількості населення внаслідок від'ємного природного приросту ?

варіанти відповідей

депопуляція

демографія

демографічна криза

демографічний вибух

Запитання 21

З метою поліпшення демографічної ситуації в Україні необхідно спрямувати соціально-економічну політику на розв’язання найгостріших проблем сім’ї:

варіанти відповідей

стимулювання народжуваності,

покращення медичного обслуговування,

посилення охорони та оплати праці,

поліпшення побутових умов і впровадження здорового способу життя.

Запитання 22

Що таке єдина система розселення ?

варіанти відповідей

це система населених пунктів певної території з різнобічними зв’язками між ними.

населені пункти пов'язані одним виробництвом

населені пункти пов'язані однією національністю

населені пункти різних територій але мають один вид виробництва

Економіка України в МПП

12 запитань

Запитання 1

Який чинник впливає найбільше на спеціалізацію скотарства в Україні

варіанти відповідей

Особливості рельєфу

Кормова база

Забезпечення водними ресурсами

Від типу ґрунту

Запитання 2

Найпопулярнішим напрямом трудової міграції є країни

варіанти відповідей

ЄС

Молдова

Росія

Туреччина

Білорусь

Запитання 3

Яка область України є лідером вирощування цукрових буряків

варіанти відповідей

Вінницька

Полтавська

Харківська

Херсонська

Запитання 4

До якого сектору економіки відноситься добувна промисловість

варіанти відповідей

1,2 ,3, 4, 5

Запитання 5

Транспортно-логістичні системи виконують функцію

варіанти відповідей

Транспортування

Зберігання

Супровід товарних потоків

Розподілу товару

Всі відповіді правильні

Запитання 6

Що впливає на транспортування товару

варіанти відповідей

Електронна комерція

Розвиток світового господарства

Запитання 7

Валовий внутрішній продукт це:

варіанти відповідей

Скорочення населення

Це спеціалізація даного товару

Збільшення частки міського населення

Ринкова вартість кінцевих товарів та послуг,що виробляються за рік

Запитання 8

Із яких зернових культур Україна є лідером

варіанти відповідей

Гречка

Пшениця

Сорго

Кукурудза

Ячмінь

Запитання 9

Купівля та ремонт будинків,магазинів у несприятливих міських кварталах це:

варіанти відповідей

Урбанізація

Джентрифікація

Субурбанізанізація

Мегаполіс

Запитання 10

Відтік населення з міста у приміські населенні пункти (менші за розмірами міста)

варіанти відповідей

Урбанізація

Джентрифікація

Субурбанізанізація

Мегаполіс

Запитання 11

Основні інвестори економіки України є:

варіанти відповідей

Румунія

Німеччина

Австрія

Велика Британія

Грузія

Молдова

Білорусь

Запитання 12

Який сектор економіки відповідає за послуги населенню,що потребує високого рівня квалкваліфікованого персоналу

варіанти відповідей

І,2,3,4,5.

Сучасна економіка України 12 запитань

Запитання 1

Головними галузями промисловості за роки незалежності стали:

варіанти відповідей

хімічна промисловість та машинобудування

легка та лісова промисловість

металургія та харчова промисловість

Запитання 2

У структурі валової продукції сільського господарства домінує рослинництво з виразним спрямуванням на вирощування:

варіанти відповідей

винограду та овочевих культур

волокнистих та ефіроолійних культур

зернових та олійних культур

Запитання 3

Виберіть серед переліку чотири ґрунтовиснажливі культури:

варіанти відповідей

кукурудза

картопля

ріпак

льон

соняшник

соя

пшениця

Запитання 4

За роки незалежності значно скоротилися обсяги вирощування:

варіанти відповідей

пшениці

цукрового буряку

сої

кукурудзи

Запитання 5

Добувна промисловість України експортує:

варіанти відповідей

ільменіт

боксити

кам'яне вугілля

природний газ

Запитання 6

Сукупність видів господарської діяльності та відносин, що складаються в суспільстві у процесі цієї діяльності в межах окремої держави (країни) це -

варіанти відповідей

національна економіка

господарство

національний розвиток

Запитання 7

Найбільшу частку серед секторів економіки у ВВП України %

варіанти відповідей

первинний сектор

третинний сектор

вторинний сектор

усі

Запитання 8

1 місце позицій українського експорту аграрної продукції належить

варіанти відповідей

ріпаку

сої

соняшникової олії

пшениці

Запитання 9

Найбільшим імпортером української пшениці є

варіанти відповідей

Китай

Індонезія

США

Польща

Запитання 10

Найбільшим імпортером української сої є

варіанти відповідей

Китай

Туреччина

США

Польща

Запитання 11

2 місце позицій українського експорту аграрної продукції належить

варіанти відповідей

пшениці

кукурудзі

ріпаку

меду

Запитання 12

Конкурентні переваги України на світових ринках металів належить

варіанти відповідей

кольоровій металургії

чорній металургії

дорогоційних металів

Тести з природознавства для 5 класу:

5 клас

Тести «Планета Земля як середовище життя організмів»

Варіант І

1.До одноклітинних організмів належить:

А) амеба;

Б) білий гриб;

В) голуб;

Г) ромашка.

2. Соняшник, мак, чорнобривці, барвінок належать до рослин:

А) безквіткових;

Б) квіткових.

3. Дерева, кущі це рослини:

А) однорічні;

Б) дворічні;

В) багаторічні.

4. Рослини, які в природі ростуть без участі людини називаються:

А) культурними;

Б) дикорослими;

В) отруйними.

5. У грунтовому середовищі поширені:

А) риби;

Б) комахи;

В) дощові черв’яки.

6. Пшениця, соняшник, кавуни це рослини:

А) світлолюбні; Б) тіньолюбні.

7. Для багатьох організмів це середовище життя і складова частина клітини:

А) повітря; Б) світло;

В) тепло; Г) вода.

8. Подорожник, калина, шавлія це рослини:

А) отруйні; Б) лікарські.

9. Будь-який живий організм складається з клітин.

10. Організми поділяються на рослини, тварини, гриби і бактерії.

11. Який чинник середовища впливає на поширення організмів від екватора до полюсів Землі? Тепло

12. Назвіть отруйні гриби.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Тести «Планета Земля як середовище життя організмів»

Варіант ІІ

1. До основних частин клітини не належить:

А) цитоплазма;

Б) ядро;

В) мантія;

Г) оболонка.

2. Рослини, які мають лікувальні властивості називаються:

А) листопадні;

Б) вічнозелені;

В) багаторічні;

Г) лікарські.

3. Сосна, ялиця це рослини:

А) листопадні;

Б) вічнозелені.

4. Вода необхідна:

А) всім організмам;

Б) окремим організмам.

5. Рослини суші мешкають у середовищі:

А) водному;

Б) грунтовому;

В) надземно-повітряному;

6. Конвалія, мохи, папороть це рослини:

А) світлолюбні; Б) тіньолюбні.

7. Допомагає багатьом тваринам і людині орієнтуватися в середовищі, розрізняти предмети:

А) повітря; Б) світло;

В) тепло; Г) вода.

8. Вовчі ягоди, тис, блекота чорна це рослини:

А) отруйні; Б) лікарські.

9. Усе, що оточує організм і впливає на нього називається середовищем життя.

10. Тіла живої природи називаються організмами.

11. Який чинник середовища впливає на зовнішній вигляд рослини та розміри її листків? Світло

12. Назвіть їстівні гриби.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Відповідь. Тести «Планета Земля як середовище життя організмів»

Варіант І

1.До одноклітинних організмів належить:

А) амеба;

Б) білий гриб;

В) голуб;

Г) ромашка.

2. Соняшник, мак, чорнобривці, барвінок належать до рослин:

А) безквіткових;

Б) квіткових.

3. Дерева, кущі це рослини:

А) однорічні;

Б) дворічні;

В) багаторічні.

4. Рослини, які в природі ростуть без участі людини називаються:

А) культурними;

Б) дикорослими;

В) отруйними.

5. У грунтовому середовищі поширені:

А) риби;

Б) комахи;

В) дощові черв’яки.

6. Пшениця, соняшник, кавуни це рослини:

А) світлолюбні; Б) тіньолюбні.

7. Для багатьох організмів це середовище життя і складова частина клітини:

А) повітря; Б) світло;

В) тепло; Г) вода.

8. Подорожник, калина, шавлія це рослини:

А) отруйні; Б) лікарські.

9. Будь-який живий організм складається з клітин.

10. Організми поділяються на рослини, тварини, гриби і бактерії.

11. Який чинник середовища впливає на поширення організмів від екватора до полюсів Землі? Тепло

12. Назвіть отруйні гриби.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

5 клас

Відповідь. Тести «Планета Земля як середовище життя організмів»

Варіант ІІ

1. До основних частин клітини не належить:

А)цитоплазма;

Б) ядро;

В) мантія;

Г) оболонка.

2. Рослини, які мають лікувальні властивості називаються:

А) листопадні;

Б) вічнозелені;

В) багаторічні;

Г) лікарські.

3. Сосна, ялиця це рослини:

А) листопадні;

Б) вічнозелені.

4. Вода необхідна:

А) всім організмам;

Б) окремим організмам.

5. Рослини суші мешкають у середовищі:

А) водному;

Б) грунтовому;

В) надземно-повітряному;

6. Конвалія, мохи, папороть це рослини:

А) світлолюбні; Б) тіньолюбні.

7. Допомагає багатьом тваринам і людині орієнтуватися в середовищі, розрізняти предмети:

А) повітря; Б) світло;

В) тепло; Г) вода.

8. Вовчі ягоди, тис, блекота чорна це рослини:

А) отруйні; Б) лікарські.

9. Усе, що оточує організм і впливає на нього називається середовищем життя.

10. Тіла живої природи називаються організмами.

11. Який чинник середовища впливає на зовнішній вигляд рослини та розміри її листків? Світло

12. Назвіть їстівні гриби.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………………………..

5 клас

Тести «Повітря, вода»

Варіант І

1. Повітряна оболонка Землі це:

А) біосфера; Б) атмосфера;

В) гідросфера; Г) літосфера.

2. У складі повітря 21% становить:

А) азот; Б) кисень;

В) вуглекислий газ; Г) інші гази.

3. До вод Світового океану належить:

А) ріка; Б) хмара; В) водосховище; Г) море.

4. Який об’єкт перебуває у газоподібному агрегатному стані?

А) роса; Б) туман; В) іній; Г) сніг.

5. Вода з рідкого агрегатного стану переходить в газоподібний при температурі:

А) менше 0 С; Б) більше 100 С;

В) від 0 С до 100 С; Г) менше 100 С.

6. Знайди не вірне твердження про властивості води:

А) утворює з іншими речовинами розчини;

Б) існує у трьох агрегатних станах;

В) під час замерзання розширюється і збільшується в об’ємі;

Г) розчиняє всі речовини.

7. Вода не розчинить:

А) соду; Б) олію; В) сіль; Г) лимонну кислоту.

8. За здатністю розчинятися у воді речовини поділяють на…Знайди зайве.

А) малорозчинні; Б) розчинні;

В) нерозчинні; Г) тверді.

9-10.Навіщо вода потрібна живій природі?

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

11-12. Як людина забруднює воду? Наведи приклади.

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

5 клас

Тести «Повітря, вода»

Варіант ІІ

1. Водна оболонка Землі це:

А) атмосфера; Б) біосфера;

В) гідросфера; Г) літосфера.

2. У складі повітря 78% становить:

А) азот; Б) кисень;

В) вуглекислий газ; Г) інші гази.

3. До вод суходолу належить:

А) опади; Б) ріка; В) океан; Г) протока.

4. Який об’єкт перебуває у твердому агрегатному стані?

А) дощ; Б) туман; В) град; Г) мряка.

5. Вода прісна з рідкого агрегатного стану переходить в твердий при температурі:

А) менше 0 С; Б) більше 100 С;

В) від 0 С до 100 С; Г) менше 100 С.

6. Знайди не вірне твердження про властивості повітря:

А) не має запаху;

Б) не має кольору;

В) не має смаку;

Г) можливо побачити.

7. Вода розчинить частково:

А) сіль; Б) олію; В) цукор; Г) крейду.

8. Вода може перебувати у трьох агрегатних станах…Знайди зайве.

А) газоподібному; Б) осадовому;

В) рідкому; Г) твердому.

9-10. Як людина використовує воду?

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

11-12. Як людина забруднює повітря? Наведи приклади.

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

5 клас

Відповідь. Тести «Повітря, вода»

Варіант І

1. Повітряна оболонка Землі це:

А) біосфера;

Б) атмосфера;

В) гідросфера;

Г) літосфера.

2. У складі повітря 21% становить:

А) азот; Б) кисень;

В) вуглекислий газ; Г) інші гази.

3. До вод Світового океану належить:

А) ріка; Б) хмара; В) водосховище; Г) море.

4. Який об’єкт перебуває у газоподібному агрегатному стані?

А) роса; Б) туман; В) іній; Г) сніг.

5. Вода з рідкого агрегатного стану переходить в газоподібний при температурі:

А) менше 0 С;

Б) більше 100 С;

В) від 0 С до 100 С;

Г) менше 100 С.

6. Знайди не вірне твердження про властивості води:

А) утворює з іншими речовинами розчини;

Б)існує у трьох агрегатних станах;

В) під час замерзання розширюється і збільшується в об’ємі;

Г) розчиняє всі речовини.

7.Вода не розчинить:

А) соду; Б) олію;

В) сіль; Г) лимонну кислоту.

8. За здатністю розчинятися у воді речовини поділяють на…Знайди зайве.

А) малорозчинні;

Б) розчинні;

В) нерозчинні;

Г) тверді.

9-10.Навіщо вода потрібна живій природі?

11-12. Як людина забруднює воду? Наведи приклади.

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

5 клас

Відповідь. Тести «Повітря, вода»

Варіант ІІ

1. Водна оболонка Землі це:

А) атмосфера;

Б) біосфера;

В) гідросфера;

Г) літосфера.

2. У складі повітря 78% становить:

А) азот; Б) кисень;

В) вуглекислий газ; Г) інші гази.

3. До вод суходолу належить:

А) опади; Б) ріка; В) океан; Г) протока.

4. Який об’єкт перебуває у твердому агрегатному стані?

А) дощ; Б) туман;

В) град; Г) мряка.

5. Вода прісна з рідкого агрегатного стану переходить в твердий при температурі:

А) менше 0 С; Б) більше 100 С;

В) від 0 С до 100 С; Г) менше 100 С.

6. Знайди не вірне твердження про властивості повітря:

А) не має запаху;

Б)не має кольору;

В) не має смаку;

Г) можливо побачити.

7. Вода розчинить частково:

А) сіль; Б) олію;

В) цукор; Г) крейду.

8. Вода може перебувати у трьох агрегатних станах…Знайди зайве.

А) газоподібному;

Б) осадовому;

В) рідкому;

Г) твердому.

9-10. Як людина використовує воду?

11-12. Як людина забруднює повітря? Наведи приклади.

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

………………………………………………………………..

5 клас

Тести «Середовище життя»

Варіант І

1. Середовищем існування дощового черв’яка є:

А) водне; Б) грунтове;

В) наземно-повітряне; Г) живий організм.

2. Середовищем існування латаття, риб є:

А) водне; Б) грунтове;

В) наземно-повітряне; Г) живий організм.

3. Середовищем існування людей є:

А) водне; Б) грунтове;

В) наземно-повітряне; Г) живий організм.

4. Які живі організми повзають?

А) кінь; Б) гадюка; В) метелик; Г) вуж.

5. Які живі організми літають?

А) курка; Б) кажан; В) сокіл; Г) сова.

6. Вітер переносить на певні відстані плоди-насіння рослин:

А) клена; Б) дуба; В) каштана; Г) кульбаби.

7. Мешканці грунтового середовища (ховрахи) про небезпеку дізнаються за допомогою:

А) запаху; Б) кольору; В) смаку; Г) звуку.

8. У водоплавних птахів (качки) до руху у водному середовищі є:

А) ласти; Б) пір’я;

В) жир; Г) перетинки на пальцях.

9. До перелітних птахів належать?

А) ворони; Б) ластівки; В) журавлі; Г) синички.

10. Перелічіть мешканців грунту.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

11. Що ви знаєте про крота?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

12. Чому рослина верблюжа колючка має довгу кореневу систему?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

5 клас

Тести «Середовище життя»

Варіант ІІ

1. Середовищем існування глистів аскарид є:

А) водне; Б) наземно-повітряне;

В) грунтове; Г) живий організм.

2. Середовищем існування медуз, китів є:

А) живий організм; Б) грунтове;

В) наземно-повітряне; Г) водне.

3. Середовищем існування птахів є:

А) наземно-повітряне; Б) грунтове;

В) водне; Г) живий організм.

4. Які живі організми стрибають?

А) лев; Б) кенгуру; В) жаба; Г) орел.

5. Які живі організми літають?

А) білка летяга; Б) страус; В) міль; Г)снігур.

6. Наземні хижаки (лисиця) дізнаються про наближення здобичі за допомогою:

А) запаху; Б) кольору; В) смаку; Г) звуку.

7. Вода розчинить частково:

А) сіль; Б) олію; В) цукор; Г) крейду.

8. У мешканців океанів, морів (тюленя) до руху у водному середовищі є:

А) ласти; Б) плавники;

В) жир; Г) перетинки на пальцях.

9. Звірі та птахи зберігають тепло за допомогою?

А) шерсті; Б) жиру; В) пір’я; Г) луски.

10. Перелічіть мешканців різноманітних водойм.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

11. Що ви знаєте про дощового черв’яка?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

12. Чому у кактусів не має листочків, а є голочки?

………………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………...

…………………………………………………………….

5 клас

Відповідь. Тести «Середовище життя»

Варіант І

1. Середовищем існування дощового черв’яка є:

А) водне; Б) грунтове;

В) наземно-повітряне; Г) живий організм.

2. Середовищем існування латаття, риб є:

А) водне; Б) грунтове;

В) наземно-повітряне; Г) живий організм.

3. Середовищем існування людей є:

А) водне; Б) грунтове;

В) наземно-повітряне; Г) живий організм.

4. Які живі організми повзають?

А) кінь; Б) гадюка; В) метелик; Г) вуж.

5. Які живі організми літають?

А) курка; Б) кажан; В) сокіл; Г) сова.

6. Вітер переносить на певні відстані плоди-насіння рослин:

А) клена; Б)дуба; В) каштана; Г) кульбаби.

7. Мешканці грунтового середовища (ховрахи) про небезпеку дізнаються за допомогою:

А) запаху;Б)кольору; В) смаку; Г) звуку.

8. У водоплавних птахів (качки) до руху у водному середовищі є:

А) ласти; Б) пір’я;

В) жир; Г) перетинки на пальцях.

9. До перелітних птахів належать?

А) ворони; Б) ластівки; В) журавлі;

Г) синички.

10. Перелічіть мешканців грунту.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

11. Що ви знаєте про крота?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

12. Чому рослина верблюжа колючка має довгу кореневу систему?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

5 клас

Відповідь. Тести «Середовище життя»

Варіант ІІ

1. Середовищем існування глистів аскарид є:

А) водне; Б) наземно-повітряне;

В) грунтове; Г) живий організм.

2. Середовищем існування медуз, китів є:

А) живий організм; Б) грунтове;

В) наземно-повітряне; Г) водне.

3. Середовищем існування птахів є:

А) наземно-повітряне; Б) грунтове;

В) водне; Г) живий організм.

4. Які живі організми стрибають?

А) лев; Б) кенгуру; В) жаба; Г) орел.

5. Які живі організми літають?

А) білка летяга; Б) страус; В) міль; Г)снігур.

6. Наземні хижаки (лисиця) дізнаються про наближення здобичі за допомогою:

А) запаху; Б)кольору; В) смаку; Г) звуку.

7. Вода розчинить частково:

А) сіль; Б) олію; В) цукор; Г) крейду.

8. У мешканців океанів, морів (тюленя) до руху у водному середовищі є:

А) ласти; Б) плавники;

В) жир; Г) перетинки на пальцях.

9. Звірі та птахи зберігають тепло за допомогою?

А) шерсті; Б) жиру; В) пір’я; Г) луски.

10. Перелічіть мешканців різноманітних водойм.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

11. Що ви знаєте про дощового черв’яка?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

12. Чому у кактусів не має листочків?

………………………………………………………………

Завдання для дистанційного навчання з географії, природознавства, економіки з 12 березня по 03 квітня 2020 року:

  1. природознавство 5 клас: опрацювати п. 36, 38, 39
  2. географія 6 клас: опрацювати п.48-52
  3. географія 7 клас: опрацювати п.44 - 48
  4. географія 8 клас: опрацювати п.41-42, 44.
  5. географія 9 клас: опрацювати п.37-40
  6. географія 10 клас: опрацювати п.25; виконать дослідження; п.26, 27
  7. географія 11 клас: опрацювати п.25-27

Завдання для учнів з 4 квітня по 24 квітня:

Природознавство 5 клас

Опрацювати §40,41,42,43,44. Вивчити нові терміни та виконати завдання після параграфів.

Географія 6 клас

Опрацювати § 53. Виконати завдання ст.211. Практична робота №7. Опрацювати § 54. Виконати завдання ст.216. Опрацювати § 55,56,57,58. Вивчити колонки «Запам'ятайте»

Географія 7 клас

Опрацювати §49. Повторити тему «Євразія». Практичні роботи № 10,11. Виконати завдання ст.234. Опрацювати §50.

Географія 8 клас

Опрацювати §45,46,47,48. Практичні роботи № 11,12.

Географія 9 клас

Опрацювати §41,42,43,44. Виконати завдання після параграфів.

Географія 10 клас

Опрацювати §28,29,30,31,32. Практичні роботи № 5 (ст..173),6 (ст..188). Дослідження ст..196.

Географія 11 клас

Опрацювати §28. Практична робота № 9. Опрацювати §29. Практична робота № 10. Опрацювати §30,31.

Кiлькiсть переглядiв: 325

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.