ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Мусійківської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

_______ Н.В.Лозова

«___» вересня 2021

ПЛАН РОБОТИ

ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

на 2021/2022 навчальний рік

Бібліотекар : Шень Оксана Василівна

І. Організація роботи бібліотеки

Аналіз роботи бібліотеки за 2020/2021навчальний рік

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу.Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національно-патріотичне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, керівництво позакласним читанням; поповнення і збереження книжкових фондів. Робота бібліотеки у 2020-2021навчальному році спиралася на вирішення завдань поінформаційному забезпеченню освітнього процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти, переходу до Нової української школи. – Школа - основний засіб навчання. Школа знайомить дитину з книгою, привчає систематично і осмислено читати її, багато в чому читацька доля залежить від шкільної бібліотеки. Вона посередник між книгою і дитиною.

2020-2021 навчальному році в шкільній бібліотеці налічувалося 108 читачі, з них – 82 здобувачі освіти, працівники школи та батьки учнів – 26.

Бібліотека надавала бібліотечно-бібліографічні довідки учням та вчителям; оформлялися для ознайомлення тематичні книжкові виставки:

«Вічний вогонь партизанської Слави»: репортаж з книжкової полиці (до Дня партизанської слави)

- «Тепло наших сердець» - до Дня доброти та поваги.

- «Його величність-Вчитель»

- «Козацькому роду нема переводу».

- «Слово, пісня дума Кобзарева й суть мого життя» - до дня української писемності і мови.

-«Україна починається з тебе» - до дня гідності та свободи.

- «Скорботна свічка пам’яті святої»- до дня памяті жертв голодомору.

-«Майдан-революція Гідності»

- « Його ім’я підступний СНІД» - до дня боротьби із СНІДом»

- «Сьогодні славить вся країна своїх захисників» - до дня Збройних Сил України.

- «Україна в її соборності» до Дня Соборності України.

- «Голокост – лихо століття»- до дня пам’яті жертв Голокосту.

- «Крути-символ української мужності»

- Мова кожного народу неповторна і жива» - до Міжнародного дня рідної мови.

- «Невмирущі твори Кобзаря» до дня народження Т.Г.Шевченка.

-«Чорнобиль – наш біль і гріх».

Функціонували постійні виставки

- «На допомогу класному керівнику»;

- «Україна єдина країна»;

- «Правовий вернісаж»;

- «Подорож у країну казок»;

- «Книги письменників земляків»

- «Книголюбе! Зупинись! На новинки подивись!»

- «Я вибираю життя без проблем»

- «Героїчне минуле нашого народу»

- «Ми чуємо тебе, Тарасе. крізь століття»

- «Наша мова калинова»

-«Мандрівка в царство слова»

- «Великий письменник і великий педагог»

Протягом навчального року проводилися різні бібліотечні заходи, які допомагали залучити учнів до читання. Зокрема: місячник «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку», «Тиждень дитячого читання», «Посвята учнів 1-го класу в читачі», конкурс малюнків «Мій улюблений герой», написання відгуків на прочитані книги сучасних українських письменників та створення бук-трейлерів по цих книгах, конкурс знавців поезій Т.Г. Шевченка, конкурс «Моя закладинка найкраща», виставки-презентації, літературне лото, бібліографічні калейдоскопи, брейн-ринги, ток-шоу, літературні ігри, відеопрезентації, мовно-літературні зібрання, інформаційні хвилинки, бесіди, бібліотечні уроки та інші заходи.

Шкільна бібліотека тісно співпрацювала із сільською бібліотекою. Спільно проводились різні заходи: презентації, відзначення ювілейних дат письменників,, відзначення Дня рідної мови і інші.

Протягом року працювала «Книжкова лікарня», проводились рейди перевірки стану підручників.

ІІ.Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки на 2021/2022навчальний рік

.

Бiблiотека Мусійківської загальноосвiтньої школи I-IIІ ступенiв основною метою має забезпечення iнформацiєю освітнього процесу. Діяльність шкільної бібліотеки буде спрямована на виховання в читачів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї. Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

При складанні плану враховані такі документи:

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»

Положення про бібліотеку середнього загально-освітнього закладу

Концепція «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді

У 2021/2022 навчальному роцi перед бiблiотекою школи постають такi завдання:

· Створення умов для розвитку інтелектуального потенцiалу нацiї,зокрема шляхом пiдвищення читацької активностi, рiвня культурної компетентностi та зацiкавленостi здобувачів освіти у користуваннi друкованою книгою як джерелом iнформацiї;

· Виховання в дітей поваги до державних символiвУкраїни, Конституцiї України, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;

· Пошук нових форм роботи з виховання у здобувачів освіти загальнолюдських цiнностей, гуманiзму, милосердя, духовностi, естетичної, трудової, економiчної культури,здорового способу життя;

· Використання рiзноманiтних форм i методiв краєзнавчої роботи. Виховання любовi до рiдного краю, пробудження нтересу до iсторiї та сучасних проблем батьківщини;

· Iнформацiйне обслуговування педагогiв, спрямоване на пiдвищення методичної та педагогiчної майстерностi;

· Своєчасне забезпечення здобувачів освіти та педагогiв навчальною, художньою та методичною лiтературою;

· Поєднання традиційних та інноваційних бібліотечних послуг.

· Оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачами.

· Забезпечення оптимальних умов для збереження книжкового фонду.

ІІІ. Обслуговування здобувачів освіти, пропаганда книги, організація роботи абонемента та бібліотеки

Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль-ний Відмітка про вико-нання
1. Провести перереєстрацію читачів на 2021/2022н.р. 03.09.2020 Бібліотекар
2. Здійснювати прийом і технічну обробку нової літератури і підручників Протягом року Бібліотекар
3 Створення нового активу читачів на 2021-2022 н.р. Вересень Бібліотекар
3. Виступ на батьківських зборах з інформацією щодо правил користування навчальною і художньою літературою Протягом року Бібліотекар
4. Для заохочення учнів до читання, провести читацьку конференцію «Мій друг книга!» Вересень Бібліотекар
5. День дитячої та юнацької книги 12.03.2020 Бібліотекар
6. «Турнір кмітливих»- учні 5 класу 09.11.2020 Бібліотекар
7. Гра –конкурс «Ключ від бібліотеки» 05.10.2020 Бібліотекар
8. Літературне лото «Вгадай героя» 8 клас 12.11.2020 Бібліотекар
9. «Бібліографічний калейдоскоп» для учнів 8-9 класів 24.11.2020 Бібліотекар
10. Конкурс «Моя закладинка найкраща» - учні 2-4 класів. 16.02.2020 Бібліотекар
11. Весела вікторина Для учнів 5-6 класів» Березень Бібліотекар
12. Брейн-ринг «Розумники й розумниці»» Березень Бібліотекар
13. Ток-шоу «Поговоримо про книгу» Для 5-9 класів Травень Бібліотекар
14. Літературна гра « Мандрівка у чудовий світ казок» Для молодших школярів Квітень Бібліотекар

ІV. Індивідуальна робота з читачами

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль-ний Відмітка про вико-нання
1. Проведення рекомендаційних бесід з здобувачами освіти під час видачі літератури Протягом року Бібліотекар
2. Бесіди про прочитану книгу Протягом року Бібліотекар
3. Проведення консультацій під час вибору учнями книг, допомога у виборі книг Протягом року Бібліотекар
4. Провести анкетування учнів з подальшого індивідуального підходу Вересень Бібліотекар

V. Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль-ний Відмітка про виконання
1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшла до бібліотеки. Обладнати виставки і поновлювати їх у ході надходження нової літератури: - «Педагогічні новинки» -«На допомогу класному керівнику»; -«Знайомтесь, нова книга» Протягом року Бібліотекар
2. Проводити огляди новинок з педагогіки на педрадах, на засіданнях методичних об’єднань Протягом року Бібліотекар
3. Постійно надавати допомогу вчителям у підборі літератури для доповідей на педрадах і інших засіданнях Протягом року Бібліотекар
4. Організація книжкової виставки на допомогу вчителям-предметникам: -«На допомогу вчителю-предметнику» Протягом року Бібліотекар
5. Організація видачі (прийому) підручників учням 1-9 класів Вересень, кінець навчального року Бібліотекар
6. Проведення разом з класними керівниками бесід з батьками учнів та учнями про збереження підручників і художньої літератури - «Підручник у вашому житті» - «Дитина і книга» Протягом року Бібліотекар
7. Допомога класних керівників у перевірці підручників протягом року Протягом року Бібліотекар

VІ. Масова робота з популяризації літератури

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Виставка «1 вересня – День знань» 28.08.2020 Бібліотекар
2 «Партизанська слава житиме в віках»- книжкова виставка. 22.09.2020 Бібліотекар
3 Година книголюба: «Книга для людини, як сонце у житті» (до Всеукраїнського дня бібліотек) 30.09.2020 Бібліотекар
4 Виставка-репродукція: «Візьми книгу-пізнай її серцем» 30.09.2020 Бібліотекар
5. Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. - Виставка «Бібліотека – храм знань» - Екскурсії учнів до бібліотеки - Вікторина «Чи уважний ти читач» - Свято «Подорож до країни казок» - Конкурс малюнків на тему: «Мій улюблений герой» - Гала концерт «Вернісаж улюблених героїв» жовтень Бібліотекар
6. Оформлення книжкової виставки до Дня української родини «Сімейне джерело» 16.10.2020 Бібліотекар
7. Книжкова виставка до Дня українського козацтва: «Тої слави козацької повік не забудем»» 14.10.2020 Бібліотекар
8. «Визволення України: ціна перемоги» (до дня визволення України від німецько-фашистських загарбників) 28.10.2020 Бібліотекар
9. Літературний календар: «Письменники-ювіляри» листопад Бібліотекар
10. Поповнити новими матеріалами постійно діючі книжкові виставки: «Символи України» Протягом місяця Бібліотекар
11. Літературна вікторина: «Чарівний світ казок» 17.11.2020 Бібліотекар
12. Спланувати і провести заходи до дня української писемності. 09.11.2020 Бібліотекар
13. Книжкова виставка: «Краса і сила української мови». Інтелектуальна вікторина: «Веселкова наша мова» Другий тиждень Бібліотекар
14. Книжкова виставка: «Пам'ять героїв Майдану». Відеогодина Революція Гідності – майдан. (до Дня гідності і свободи) 21.11.2020 Бібліотекар
14. До Дня голодомору. Книжкова виставка «Вічна пам'ять зморена голодом». Година реквієм: « Україна пам’ятає голод 1932-1933р.» 23.11.2020
15 Виставка до дня народження Катерини Білокур. 07.12.2020 Бібліотекар
16 Виставка – застереження: «СНІД- шлях до смерті». Урок-дискусія: «СНІД – подумай про майбутнє – обери життя» 01.12.2020 Бібліотекар
17 До Дня інвалідів. Урок доброти: «До ближнього з любов’ю і добром» Перегляд відеоролика: «Твори добро – бо ти людина» 03.12.2012 Бібліотекар
18 До дня прав людини. Виставка –розповідь: «Право в твоєму житті». «Правовий кошик казкових героїв» (ігротека) 10.12.2012 Бібліотекар
19 Книжкова виставка до дня народження письменника Михайла Старицького (1840-1904) 14.12.2012 Бібліотекар
20 Народознавча година
Тиждень книги в бібліотеці. Засідання круглого столу: «Любов до книги нас єднає» Протягом тижня. Бібліотекар
21. Провести тиждень Шевченківської книги. Оформлення виставки «Полюбімо Україну Шевченківською любов’ю» Березень Бібліотекар
22. Провести ранок для молодших школярів «Пам’ятаймо героїв наших імена» Травень Бібліотекар
23. Організувати виставку «Чорнобиль – наш біль і гріх» Квітень Бібліотекар
24. Виставка-вернісаж дитячих малюнків, аплікацій, вишиванок до Дня Матері Травень Бібліотекар

VІІ. Інформаційна та довідково-бібліографічна робота

1. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Провести анкетування учнів та вчителів з метою вивчення їх інформаційних потреб Вересень Бібліотекар
2. Вести облік у «Щоденнику роботи бібліотеки» Протягом року Бібліотекар
3. Проводити інформаційно-бібліографічні огляди книг і періодики Протягом року Бібліотекар
4. Складати рекомендаційні списки для учнів і вчителів Протягом року Бібліотекар

2. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Провести бібліотечно-бібліографічні уроки з метою популяризації бібліотечно-бібліографічних знань Протягом року Бібліотекар
2. Ознайомити читачів з правилами користування бібліотекою, системою запису, розстановкою фонду Вересень Бібліотекар
3. Ознайомити учнів з АК/СК Жовтень Бібліотекар
4. Ознайомити учнів з СКС Листопад Бібліотекар
5. Бесіда «Як вибрати книгу за каталогами?» Грудень Бібліотекар

3. Краєзнавча робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Оформити краєзнавчу виставку - «Мій край – моя Земля» Протягом року Бібліотекар
2. Підготувати пам’ятки читачам, інформаційні листи Протягом року Бібліотекар

4. Ведення довідково-бібліографічного апарату

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Оформити «Журнал виконаних довідок» До 03.09.2019 Бібліотекар
2. Ведення АК і СК Протягом року Бібліотекар
3. Проводити бібліографічні консультації Протягом року Бібліотекар

VІІІ. Формування бібліотечною фонду

1. Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Перевіряти фонд підручників, а також фонд художньої літератури та методичної з метою виявлення застарілої і зношеної літератури і списати її Протягом року Бібліотекар
2. Привести в належний стан документацію бібліотеки Протягом року Бібліотекар
3. Продовжити обробку художньої літератури та методичної літератури згідно таблиць ББК Протягом року Бібліотекар
4. Оформити підписку на періодичні видання Вересень Бібліотекар
5. Провести аналіз використання складу фонду В кінці року Бібліотекар
6. Організувати відкритий доступ до фонду Протягом року Бібліотекар
7. Звірка «Книги сумарного обліку» з даними звітами Протягом року Бібліотекар
8. Облік та аналіз відмов читачам Протягом року Бібліотекар
9. Вивчення складу фонду з питань використання конкретних розділів бібліотекою фонду з метою його якісного поліпшення, усунення недоліків Протягом року Бібліотекар

2. Збереження книжкового фонду

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Організувати роботу «Книжкової лікарні» Протягом року Бібліотекар
2. Перевірка читацьких формулярів з метою виявлення боржників і повідомити їх про це Кожен місяць Бібліотекар

ІХ. Бібліотечна рада

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Переобрати раду бібліотеки 04.09.2021 Бібліотекар
2. Обрати бібліотекарів класів До 10.09.2021 Бібліотекар
3. Випуск газети «Живи, книго!» Кожен місяць Бібліотекар

Х. Організаційно-методична робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Оперативне ведення бібліотечної документації: -«Книга сумарного обліку»; «Інвентарна книга підручників»;«Інвентарна книга художньої літератури та методичної літератури» «Щоденник роботи бібліотеки» Протягом року Бібліотекар
2. Систематично відвідувати семінари шкільних бібліотекарів Протягом року Бібліотекар

ХІ. Робота з активом

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Вибрати актив учнів для допомоги в роботі шкільної бібліотеки До 10.09.2021 Бібліотекар
2. Допомога учнів-активістів у проведенні рейдів перевірки підручників Кожен місяць Бібліотекар

ХІІ. Робота з батьками

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Екскурсія батьків до бібліотеки 03.09.2021 Бібліотекар
2. Проводити з батьками учнів бесіди про роль читання в житті дітей: - «Дитина і книга»; - «Книга вчить, як на світі жить» Протягом року Бібліотекар
3. Підготувати ряд лекцій для батьків - «Роль книги в житті вашої дитини»; - «Ваша домашня бібліотека» Протягом року Бібліотекар
4. Провести анкетування батьків «Книга у вашому домі» Жовтень Бібліотекар
5. Виставка «Книга для сімейного читання» Протягом року Бібліотекар

ХІІІ. Робота над веб-сторiнкою шкiльної бiблiотеки на сайтi школи

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Розмiщення у роздiлi "Шкiльна бiблiотека" на сайтi школи корисних посилань, iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками. Протягом року Бібліотекар

Організація та контроль за роботою шкільної бібліотеки

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Форма контролю
1 СЕРПЕНЬ
1.Узгодження плану роботи бібліотеки. 2.Про забезпечення підручниками 1 – 9 класів, учителів програмами. 3.Планування роботи над збереженням навчальної книги. ІV т. ІV т. ІІІ т. Бібліотекар Заст. дир. з НВР Бібліотекар План роботи Нарада при директорові План роботи
2 ВЕРЕСЕНЬ
1.Забезпечення організаційного та методичного супроводу проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!»: Ø планування роботи оргкомітету школи з питань збереження підручників; Ø надання допомоги класним керівникам в оформленні «Екрану збереження підручників»; Ø надання допомоги класним керівникам у формуванні постів бережливих для перевірки стану збереження підручників учнями класу. 2.Підготовка та проведення бесід з учнями1 – 9 класів та їх батьками про хід Всеукраїнської акції «Живи, книго!». 3.Поновлення стенду «Екран збереження підручників». підготовка інформації про результати рейдів – перевірок,. 4.Проведеня благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу». 5.Формування в учнів 1- класів бережливого ставлення до книги шляхом проведення бібліотечно – бібліографічних уроків. 6. «Макулатуринг» 7. Створення електронної бази даних підручників та нових надходжень 8. Поповнення картотеки друкованих робіт учителів ЗНЗ І т. Протягом року Протягом року Протягом року Протягом року І т. Протягом року Потягом року Бібліотекар План роботи Матеріали Інформація Матеріали Звіт Електронна база Картотека
3 ЖОВТЕНЬ
1.Ведення бібліотечної документації. 2. Результати рейд – перевірки підручників. ІІІ т. ІV т Бібліотекар Акт Довідка
4 ЛИСТОПАД
1.Аналіз роботи шкільної бібліотеки 2.Роль шкільної бібліотеки у підвищенні творчого рівня педагогів з урахуванням їх індивідуальних запитів. 3.Організація та проведення шкільного етапу конкурсу «Найкращий читач року!» ІІІ т. ІV т ІV т Довідка Педагогічна рада, наказ план, звіт
5 ГРУДЕНЬ
1.Робота учнівського самоврядування. Результати перевірки підручників. 2.Підсумки стану підручників за І семестр. 3.Контроль за аналізом читання. 4.Контроль за проведенням бібліотечних уроків. І т. ІV т. ІV т. ІV т. Бібліотекар Бібліотекар Заст. дир. з НВР Бібліотекар Довідка
6 СІЧЕНЬ
1.Проведення тижня підручника. 2.Про хід акції «Живи, книго!». ІV т. ІV т. Бібліотекар Бібліотекар Звіт Інформація
7 ЛЮТИЙ
1.Робота з учнями, які не бережуть книги та не виявляють інтересу до читання ІІ т. Бібліотекар
8 БЕРЕЗЕНЬ
1.Аналіз читання учнів 8 – 9 класів. 2.Спільна робота бібліотеки та класних керівників. 3. Тиждень дитячої книги І т. ІV т. ІІІ т Бібліотекар Бібліотекар Бібліотекар Довідка Інформація Звіт
9 КВІТЕНЬ
1.Контроль за аналізом читання 5 – 7 класів. 2.Контроль за проведенням бібліотечних уроків. 3. «Макулатуринг» І т. І т. ІІІ т Заст. дир. З НВР Заст. дир. З НВР Бібліотекар Звіти
10 ТРАВЕНЬ
1.Нагородження переможців акції «Живи, книго!». 2.Аналіз роботи бібліотеки. 3.Аналіз забезпечення підручниками на новий навчальний рік. ІІІ т. ІV т. ІІІ т. Оргкомітет Бібліотекар Бібліотекар Грамоти Інформація Інформація
11 БАТЬКІВСЬКИЙ ЛЕКТОРІЙ
Як навчати дітей працювати з книгою. Протягом року Бібліотекар, класні керівники

Актив шкільної бібліотеки

1. Ярмоленко Анастасія 9 клас

2. Максимович Михайло 9 клас

3. Васянович Анастасія 8 клас

4. Поповський Валентин 8 клас

5. Рудова Аліна 8 клас

6. Рудова Анна 8 клас

7. Ярмоленко Юлія 7 клас

8. Сміян Богдан 7 клас

9. Гуменюк Анастасія 7 клас

10. Стельмах Дар’я 6 клас

11. Манейчик Вікторія 6 клас

Кiлькiсть переглядiв: 26

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.